Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn toán lớp 3 Trường Xuân sơn

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 19/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Mẹ 32 tuổi, con 8 tuổi. Số tuổi con bằng:

A.

1/2 tuổi mẹ

B.

1/4 tuổi mẹ

C.

1/3 tuổi mẹ

D.

1/5 tuổi mẹ

Câu 2

Tổng độ dài các đoạn thẳng có trong hình trên là:

A.

7cm

B.

6cm

C.

3cm

D.

10 cm

Câu 3

Anh có 7 nhãn vở, em có 5 nhãn vở. Hỏi anh phải cho em bao nhiêu nhãn vở để số nhãn vở của anh bằng 1/2 số nhãn vở của em?

A.

5 cái

B.

4 cái

C.

2 cái

D.

3 cái

Câu 4

Em có 12 viên bi, em cho bạn An 1/3 số viên bi và cho bạn Bình 3 viên. Hỏi em còn lại bao nhiêu viên bi?

A.

6 viên

B.

3 viên

C.

4 viên

D.

5 viên

Câu 5

X - 5732 = 1293. X = ?

A.

6925

B.

4439

C.

4449

D.

7025

Câu 6

Một số khi chia cho 6 thì được thương là 5 và còn dư 4. Số đó là?

A.

24

B.

20

C.

15

D.

34

Câu 7

6 bao gạo thì đựng được 54 kg gạo. Hỏi 90 kg gạo thì phải đựng trong mấy bao gạo như thế:

A.

36 bao

B.

15 bao

C.

10 bao

D.

9 bao

Câu 8

Biết: A = 345 - a ; B = 354 - a Hãy so sánh A và B:

A.

A > B

B.

B > A

C.

Không thể so sánh được

D.

A = B

Câu 9

Tìm một số biết rằng số đó nhân với 7 thì bằng 72 trừ đi 9. Số đó là:

A.

8

B.

6

C.

9

D.

7

Câu 10

Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là:

A.

10123

B.

10234

C.

12345

D.

10000 

Câu 11

253 + 10 x 4 = ?

A.

200

B.

250

C.

300

D.

293

Câu 12

Một kilôgam táo giá 6.000 đồng. Để mua được 3 kg táo cần phải trả bao nhiêu tiền?

A.

12.000 đồng

B.

9.000 đồng

C.

6.000 đồng

D.

18.000 đồng

Câu 13

1/5 của 1 giờ là:

A.

15 phút

B.

10 phút

C.

12 phút

D.

20 phút

Câu 14

Năm 2007 chị 10 tuổi, em 6 tuổi. Hỏi vào năm nào trước đây thì tuổi chị gấp đôi tuổi em

A.

Năm 2003

B.

Năm 2002

C.

Năm 2004

D.

Năm 2005

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.