Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút phép tịnh tiến môn Toán Lớp 11 Trường Thpt Nguyễn Thì Nhậm

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 13/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho hai đường tròn:

(C) : x2 + y2 - 2x - 2y + 1 = 0

(C') : x2 + y2 - 4x - 2y + 4 = 0

Biết rằng:

Lựa chọn phương án đúng.

A.

\(\overrightarrow{a}\) = (1,0)

B.

\(\overrightarrow{a}\) = (1,1)

C.

\(\overrightarrow{a}\) = (0, -1)

D.

\(\overrightarrow{a}\) = (-1, 0)

Câu 2

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2 ; 5). Phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{v}\) (1 ; 2) biến A thành điểm nào trong các điểm sau ?

A.

D(3 ; 7)

B.

C(1 ; 6)

C.

B(3 ; 1)

D.

E(4 ; 7)

Câu 3

Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó ?

A.

Một

B.

Vô số

C.

Bốn

D.

 Không có

Câu 4

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (T) có phương trình:x2 + y2 - 2x - 8 = 0
Phép tịnh tiến theo vecto\(\overrightarrow{u}\) = (3; -1) biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phương trình là:

A.

x+ y- 4x + 4y - 3 = 0

B.

x+ y- 8x + 2y + 8 = 0

C.

x+ y2 + 4x - y - 5 = 0

D.

x+ y2 + 6x - 4y + 2  = 0

Câu 5

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(4 ; 5). Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{v}\) (2 ; 1) ?

A.

D(4 ; 7)

B.

B(3 ; 1)

C.

C(1 ; 6)

D.

E(2 ; 4)

Câu 6

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (T) có phương trình: x2 + y2 -x -2y -3 = 0.Phép tịnh tiến theo phương của trục hoành về phía bên phải 4 đơn vị biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phương trình là:

A.

x+ y2 - 9x - 2y + 17 = 0

B.

x+ y2 - 4x + 2y - 4 = 0

C.

x+ y2 + 7x -2y + 1 = 0

D.

x+ y2 + 5x - 4y - 5 = 0

Câu 7

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho 2 parabol (P) và (Q) có phương trình lần lượt là:
y = x2 và y = x2 - 2x + 3 . Chọn câu sai trong các câu sau:

A.

Có duy nhất 1 phép tịnh tiến biến parabol này thành parabol kia.

B.

Có vô số phép tịnh tiến biến parabol này thành parabol kia.

C.

Không thể thực hiện được một phép tịnh tiến nào biến parabol này thành parabol kia.

D.

Có đúng 2 phép tịnh tiến biến parabol này thành parabol kia.

Câu 8

Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó ?

A.

Một

B.

Không có

C.

Vô số 

D.

Hai

Câu 9

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD với A(1; 4); B(-2; 1); C(7; -1). Nếu T là phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow{u}\) biến đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng CD thì vecto \(\overrightarrow{u}\) có tọa độ là:

A.

(9; -2)

B.

(8; 5)

C.

(5; -4)

D.

(-9; 3)

Câu 10

Cho tam giác ABC với A(1; 3), B(2; 4), C(3; 2).Qua phép tịnh tiến: 013.1 thì:ABC → A'B'C' trong đó A'(3; 8). G' là trọng tâm tam giác A'B'C'. Lựa chọn phương án đúng.

A.

G'(3; 7)

B.

G'(8; 4)

C.

G'(4; 8)

D.

G'(7; 3)

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.