Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thì trắc nghiệm Chương I môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Ngôi Sao Mới

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 22/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Số hai tám triệu năm trăm linh hai nghìn sáu trăm ba mươi tư có số chữ số khác nhau là:

A.

5

B.

6

C.

7

D.

8

Câu 2

Tổng của số lớn nhất và số bé nhất có năm chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 2; 5; 6; 7 là:

A.

79087

B.

10219

C.

 97078

D.

97087

Câu 3

Trung bình cộng của 2 số là 15. Số lớn gấp đôi số bé. Tìm số lớn

A.

20

B.

15

C.

10

D.

7

Câu 4

Phép chia nào đúng :

A.

4083 : 4 = 102 ( dư 3 )

B.

4083 : 4 = 1020 ( dư 3 ) 

C.

4083 : 4 = 120 ( dư 3 )

D.

4083 : 4 = 12 ( dư 3 )

Câu 5

Một hình vuông có chu vi bằng 72 cm, cạnh của hình vuông đó là:

A.

18 mm 

B.

36 cm 

C.

180 mm                                   

D.

1800 mm

Câu 6

Phép chia 4605 : 15 có tổng của số bị chia , số chia , thương là 

A.

37

B.

307

C.

4657

D.

4927

Câu 7

Phân số      phân số lớn hơn phân số ½  là.

A.

\(4 \over 9\)

B.

\(7 \over 13\)

C.

\(19 \over 38\)

D.

\(12 \over 25\)

Câu 8

Số có hai chữ số mà tổng của chúng bằng 14 và hiệu của chúng bằng 4 là :

A.

84 ; 48                       

B.

62 ; 26                          

C.

73 ; 37                                    

D.

59 ; 95 

Câu 9

Số thích hợp viết vào ô trống  36 5 vừa chia hết cho 5 vùa chia hết cho 9 là :

A.

2

B.

4

C.

6

D.

8

Câu 10

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 54.9 + 46.9 = (54 + 46)……….

A.

7

B.

5

C.

9

D.

99

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.