Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiêm IQ số 3

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 11/07/2014
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 3

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 4

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 6

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 7

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 9

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 10

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 11

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 12

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 13

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 14

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 15

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 16

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 17

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 18

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 19

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 20

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.