Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa Học lớp 10 trường Thpt Trần Phú

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 20/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen?

A.

Ở điều kịên thường là chất khí

B.

Tác dụng mạnh với nước

C.

Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử

D.

Có tính oxi hoá mạnh

Câu 2

Khí Cl2 không tác dụng với

A.

khí O2

B.

H2O

C.

dung dịch Ca(OH)2

D.

dung dịch NaOH

Câu 3

Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?

A.

Chữa sâu răng

B.

Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn

C.

Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm          

D.

Sát trùng nước sinh hoạt

Câu 4

Các số oxi hóa của lưu huỳnh là:

A.

-2, -4, +6, +8

B.

-1, 0, +2, +4

C.

-2, +6, +4, 0

D.

-2, -4, -6, 0

Câu 5

Phản ứng nào sau đây là sai ?

A.

2FeO + 4H2SO4 (đặc)   →   Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

B.

Fe2O3 + 4H2SO4 (đặc)   →  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

C.

FeO + H2SO4 (loãng)    →  FeSO4 + H2O

D.

Fe2O3 + 3H2SO4 (loãng)    →  Fe2(SO4)3 + 3H2O

Câu 6

Nhóm kim loại nào sau đây không phản ứng với H2SO4 loãng ?

A.

Al, Zn, Cu

B.

Na, Mg, Au

C.

Cu, Ag, Hg

D.

Hg, Au, Al

Câu 7

Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại X bằng dung dịch HCl, thu được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại X là

A.

Zn

B.

Cr

C.

Al

D.

Mg

Câu 8

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách 

A.

điện phân nóng chảy NaCl. 

B.

cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng

C.

điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn

D.

cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl. 

Câu 9

Cho lượng dư MnO2 vào 25ml dung dịch HCl 8M. Thể tích khí Cl2 sinh ra (đktc) là:

A.

1,34 lít

B.

1,45 lít

C.

1,12 lít

D.

1,4 lít

Câu 10

Hòa tan hoàn toàn 17,5g hỗn hợp Al, Zn, Fe trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được  11,2 lít H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A.

35,5

B.

41,5

C.

65,5

D.

113,5

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.