Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử trường Thpt Chuyên Bắc Ninh

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 21/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Con người xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

A.

Cách ngày nay 2-3 triệu năm

B.

Cách ngày nay 4-5 triệu năm

C.

Cách ngày nay 4 vạn năm

D.

Cách ngày nay khoảng 4-6 triệu năm

Câu 2

Con người có nguồn gốc từ đâu?

A.

Từ một loài vượn cổ

B.

Từ một loài vượn

C.

Do thần thỏnh sỏng tạo ra

D.

Từ động vật

Câu 3

Sự khác biệt cơ bản giữa người tối cổ và vượn cổ là gỡ?

A.

Hỡnh dỏng-bàn tay

B.

Cụng cụ –ngụn ngữ

C.

Hỡnh dỏng-hộp sọ-cụng cụ-ngụn ngữ

D.

Hỡnh dỏng-hộp sọ-bàn tay

Câu 4

Đặc điểm phân biệt chủ yếu giữa người tối cổ và người tinh khôn là gỡ?

A.

Thể tớch úc phỏt triển

B.

Bàn tay khộo lộo

C.

ểc sỏng tạo

D.

Xương cốt nhỏ

Câu 5

“Cách mạng đá mới” là gỡ?

A.

Con người biết trồng trọt

B.

Con người biết chăn nuôi

C.

Cả a và b

D.

Cụng cụ cải tiến

Câu 6

Cụng xó thị tộc thời kỳ nguyờn thuỷ cú đặc điểm gỡ?

A.

Hợp tác lao động

B.

Hưởng thụ bằng nhau

C.

Cộng đồng

D.

Cả a,b,c

Câu 7

Đồ sắt ra đời vào thời gian nào?

A.

5000 năm trước đây

B.

5.500 năm trước đây

C.

3000 năm trước đây

D.

4000 năm trước đây

Câu 8

Tính cộng đồng trong xó hội nguyờn thuỷ bị phỏ vỡ khi nào?

A.

Sản phẩm thừa thường xuyên

B.

Tư hữu xuất hiện

C.

Cuộc sống thấp kộm

D.

Cụng cụ kim loại xuất hiện

Câu 9

Lửa ra đời có ý nghĩa như thế nào trong xó hội bầy người nguyên thuỷ?

A.

Sưởi ấm

B.

Nấu chín thức ăn

C.

Xua đuổi thú dữ

D.

Cả a, b,c

Câu 10

Tổ chức xó hội đầu tiên của  xó hội loài người  là gỡ?

A.

Cụng xó 

B.

Bầy người

C.

Thị tộc và bộ lạc

D.

Cộng đồng

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.