Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Trắc nghiệm IQ - Đề số 29

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 19/07/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Số nào sẽ là số tiếp theo trong chuỗi này?
1 — 1 — 2 — 3 — 5 — 8 — 13 — ?

A.

13

B.

21

C.

26

D.

31

Câu 2

Hình nào tiếp theo phù hợp với quy luật với các hình dưới đây?

A.

B.

C.

D.
Câu 3

Có bao nhiêu hình có 4 cạnh trong hình dưới đây?

A.

16

B.

22

C.

25

D.

28

Câu 4

Hình nào tách ra thành 2 hình nhỏ dưới đây?

 

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Hình nào khác những hình còn lại?

 

A.

A

B.

B

C.

C

D.

E

Câu 6

Hình nào khác với những hình còn lại?

A.

E

B.

C

C.

A

D.

D

Câu 7

Hình nào còn thiếu?

 

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 8

Hình nào còn thiếu ở dấu 3 chấm (…) để phù hợp với quy luật?

A.

D

B.

C

C.

A

D.

B

Câu 9

Chữ cái nào còn thiếu?

A.

I

B.

H

C.

F

D.

B

Câu 10

Khi gấp hình bên trái thì ta được hình nào sau đây?

A.

B

B.

C

C.

D

D.

A

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.