Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Trắc nghiệm IQ - Đề số 31

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 19/07/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống :

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Chọn hình thích hợp?

A.

B.

C.

D.

Câu 3

Chọn hình vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 4

Chọn hình thích hợp điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Tìm hình điền vào chỗ trống?

A.

B.

C.

D.

Câu 6

Chọn hình thích hợp ?

A.

B.

C.

D.

Câu 7

Chọn hình hợp lý ?

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Tìm hình thích hợp điền vào ?

A.

B.

C.

D.

Câu 9

Chọn hình ?

A.

B.

C.

D.

Câu 10

Chin hình thích hợp nhất?

A.

B.

C.

D.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.