Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Kết quả bài thi số 43427

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; kết thúc 10/01/2017 | 20:33:47
Điểm thi 100 Thang điểm 100
Họ và tên Phạm Lê Ngọc Huyền Ngày sinh
Môn học Số câu hỏi 10
Làm trong 15 phút Kết thúc 10/01/2017 | 20:33:47

Danh sách câu hỏi thi:

Câu 1

Một bình đựng 12 quả cầu, đánh số thừ 1 đến 12. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Xác suất để 4 quả cầu được chọn có đánh số không quá 8 là:

A.

28/99

B.

56/99

C.

Một kết quả khác

D.

14/99

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 2

Một bình đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu. Xác suất để được 3 quả cầu toàn xanh là:

A.

1/30

B.

1/20

C.

Một kết quả khác.

D.

1/15

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 3

Gieo hai súc sắc. Gọi A là biến cố " tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc nhỏ hơn hoặc bằng 4 ". Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

B.

Có 4 kết quả thuận lợi cho A.

C.

Không gian mẫu gồm 6 phần tử.

D.

Không gian mẫu gồm 24 phần tử.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 4

Hai người cùng đi câu cá. Xác suất để X câu được ( ít nhất một con ) cá là 0,1; xác suất để Y câu được cá là 0,15. Sau buổi đi câu hai người cùng góp cá lại. Xác suất để hai bạn X và Y không trở về tay không bằng:

A.

0,235

B.

0,085

C.

Một số khác.

D.

0,015

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 5

Gọi P(A) và P(B) lần lượt là xác suất của hai biến cố A và B. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

P(AB) = P(A) +P(B) nếu A; B độc lập.

B.

P(AB)=P(A).P(B) nếu A; B độc lập.

C.

P(AB)=P(A).P(B) nếu A; B xung khắc.

D.

P(AB) = P(A) +P(B) nếu A; B xung khắc.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 6

Gieo ba con súc sắc. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:

A.

\(12 \over 216\)

B.

\(1 \over 216\)

C.

\(6\over 216\)

D.

\(3\over 216\)

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 7

Cho P(A) = 0,5; P(B) = 0,4 và P(AB) = 0,2. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A.

Hai biến cố A và B không thể cùng xảy ra.

B.

 Ta có: 

C.

Hai biến cố A và B là xung khắc.

D.

Hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 8

Một bình đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Xác suất để được 2 quả cầu xanh và 2 quả cầu trắng bằng:

A.

3/7

B.

1/7

C.

4/7

D.

2/7

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 9

Gọi P(A); P(B) lần lượt là xác suất của hai biến cố A và B. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

Cho biến cố A. Xác suất của biến cố đối là:

B.

Cho A và B là hai biến cố xung khắc, khi đó xác suất để A hoặc B xảy ra là:

C.

Xác suất của biến cố đối của A là:  

D.

Xác suất để A hoặc B xảy ra là: 

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 10

Một ghế dài có 6 học sinh. Học sinh mang áo trắng có số thứ tự là 4. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong các học sinh đó. Xác suất học sinh có số thứ tự nhỏ hơn số thứ tự của học sinh mang áo trắng đã chọn là:

A.

0,2

B.

0,4

C.

0,5

D.

0,3

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán