Tra cứu        Nâng cấp TK      

TRẬT TỰ THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH – TRẬT TỰ 2 CỰC IANTA
https://matran.vn/lich-su/trat-tu-the-gioi-sau-chien-tranh-trat-tu-2-cuc-ianta-1299.html
Tại sao trật tự thế giới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai mang tên "Trật tự hai cực Ianta" ? Phân tích hệ quả của những quyết định quan trọng tại Hội nghị cấp cao Ianta.
SỰ RA ĐỜI CỦA LIÊN HIỆP QUỐC
https://matran.vn/lich-su/su-ra-doi-cua-lien-hiep-quoc-1298.html
Căn cứ vào quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay thì lịch sử thế giới được phân chia làm mấy thời kỳ ? Hãy cho biết đặc điểm nổi bật của từng thời kỳ. Tại sao có thể khẳng định sự ra đời của Liên hợp...
VAI TRÒ CỦA LIÊN HỢP QUỐC
https://matran.vn/lich-su/vai-tro-cua-lien-hop-quoc-1297.html
Hãy hoàn thiện nội dung bảng kê dưới đây về tổ chức Liên Hợp Quốc : Anh (chị) có những hiểu biết gì về vai trò, thành phần và nguyên tắc bỏ phiếu của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ? 
HAI HỆ THỐNG XH ĐỐI LẬP Ở CHÂU ÂU SAU 1945
https://matran.vn/lich-su/hai-he-thong-xh-doi-lap-o-chau-au-sau-1945-1296.html
Hãy trình bày sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập ở châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
TỔN THẤT CỦA LIÊN XÔ TRONG CHIẾN TRANH CHỐNG PHÁT XÍT
https://matran.vn/lich-su/ton-that-cua-lien-xo-trong-chien-tranh-chong-phat-xit-1295.html
Vì sao nhân dân Liên Xô chịu những tổn thất nặng nề trong chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít ? 
NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA LIÊN XÔ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 2
https://matran.vn/lich-su/nhung-kho-khan-cua-lien-xo-sau-chien-tranh-the-gioi-thu-2-1294.html
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên bang Xô viết đứng trước những khó khăn nào ? Nhân dân Liên Xô có khắc phục, vượt qua được những khó khăn đó hay không ? Cơ sở nào mà anh/chị khẳng định điều...
THÀNH TỰU CỦA LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU TRONG XÂY DỰNG CNXH
https://matran.vn/lich-su/thanh-tuu-cua-lien-xo-va-dong-au-trong-xay-dung-cnxh-1293.html
Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 và nêu những nhận xét. (Đề thi...
NHỮNG SAI LẦM TRONG CÔNG CUỘC XD CNXH Ở LIÊN XÔ
https://matran.vn/lich-su/nhung-sai-lam-trong-cong-cuoc-xd-cnxh-o-lien-xo-1292.html
Cho biết những thiếu sót, sai lầm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 1954 đến nửa đầu những năm 70. Vì sao có những thiếu sót, sai lầm ấy mà Liên Xô vẫn đạt được những thành tựu to lớn...
TẠI SAO CHẾ ĐỘ CNXH XÂY DỰNG ĐƯỢC Ở ĐÔNG ÂU
https://matran.vn/lich-su/tai-sao-che-do-cnxh-xay-dung-duoc-o-dong-au-1291.html
Tại sao chế độ chủ nghĩa xã hội có thể được xây dựng ở các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai ? 
VAI TRÒ QUỐC TẾ CỦA LIÊN XÔ TỪ 1945 -1991
https://matran.vn/lich-su/vai-tro-quoc-te-cua-lien-xo-tu-1945-1991-1290.html
Trình bày vai trò quốc tế của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991. 
SỰ GIÚP ĐỠ CỦA LIÊN XÔ ĐỐI VỚI VIỆT NAM TỪ 1954 – 1991
https://matran.vn/lich-su/su-giup-do-cua-lien-xo-doi-voi-viet-nam-tu-1954-1991-1289.html
Nêu một vài dẫn chứng cụ thể về sự giúp đỡ của Liên Xô đối với nước ta trong những năm 1954 – 1991 và cho biết sự giúp đỡ đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân...
VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG TƯƠNG TRỢ KINH TẾ SEV VÀ TỔ CHỨC VACSAVA
https://matran.vn/lich-su/vai-tro-cua-hoi-dong-tuong-tro-kinh-te-sev-va-to-chuc-vacsava-1288.html
Cho biết sự ra đời và vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) và Tổ chức hiệp ước Vácsava.
LIÊN XÔ TAN RÃ, CÔNG CUỘC XD CNXH Ở VN
https://matran.vn/lich-su/lien-xo-tan-ra-cong-cuoc-xd-cnxh-o-vn-1287.html
Tiến trình của cuộc cải tổ của Liên Xô diễn ra như thế nào ? Hậu quả của nó. Theo anh/chị, công cuộc đổi mới Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng có gì khác với biện pháp và chủ trương của Liên Xô ?Trong khi...
NGUYÊN NHÂN LIÊN XÔ TAN RÃ VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA NƯỚC NGA
https://matran.vn/lich-su/nguyen-nhan-lien-xo-tan-ra-va-su-ra-doi-cua-nuoc-nga-1286.html
Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu ? Sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga đã làm gì với vai trò kế tục Liên Xô từ 1991...
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC SAU CTTG 2
https://matran.vn/lich-su/phong-trao-giai-phong-dan-toc-sau-cttg-2-1285.html
Vì sao phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và phát triển thắng lợi ?
NÉT KHÁC BIỆT CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở Á, PHI VỚI MĨ LATINH
https://matran.vn/lich-su/net-khac-biet-cua-phong-trao-giai-phong-dan-toc-o-a-phi-voi-mi-latinh-1284.html
Trình bày nét khác biệt cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi với khu vực Mĩ Latinh ? Tại sao lại có sự khác biệt đó ? 
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI TỪ 1945 – CUỐI TK 20
https://matran.vn/lich-su/phong-trao-giai-phong-dan-toc-tren-the-gioi-tu-1945-cuoi-tk-20-1283.html
Các hình thức đấu tranh và kết quả của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới từ năm 1945 đến cuối thế kỉ XX.  (Đề Học sinh giỏi Quốc gia, năm 2006) 
SỰ TAN RÃ HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN TẠI Á, PHI, MI LATINH
https://matran.vn/lich-su/su-tan-ra-he-thong-thuoc-dia-cua-thuc-dan-tai-a-phi-mi-latinh-1282.html
Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945) đã làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ như thế nào ?
NHỮNG CHUYỂN BIẾN TO LỚN Ở ĐÔNG BẮC Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 2
https://matran.vn/lich-su/nhung-chuyen-bien-to-lon-o-dong-bac-a-sau-chien-tranh-the-gioi-2-1281.html
Nêu những chuyển biến to lớn của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Tại sao nói từ nửa sau thế kỉ XX, khu vực Đông Bắc Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế ? 
CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ TRUNG QUỐC (1946 – 1949)
https://matran.vn/lich-su/cach-mang-dan-toc-dan-chu-trung-quoc-1946-1949-1280.html
Tại sao cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946 – 1949) lại được coi là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ? Trình bày những thành tựu nổi bật của Trung Quốc trong 10 năm đầu xây dựng chế độ mới. 
ẢNH HƯỞNG CỦA CM DTDC TRUNG QUỐC VỚI CMTG
https://matran.vn/lich-su/anh-huong-cua-cm-dtdc-trung-quoc-voi-cmtg-1279.html
Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc (1946 – 1949) thành công đã có ảnh hưởng như thế nào đối với sự nghiệp cách mạng Trung Quốc nói riêng và cách mạng thế giới nói chung ? 
CÔNG CUỘC CẢI CÁCH Ở TRUNG QUỐC NĂM 1978
https://matran.vn/lich-su/cong-cuoc-cai-cach-o-trung-quoc-nam-1978-1278.html
Tại sao năm 1978, Trung Quốc phải tiến hành cải cách mở cửa ? Nội dung cơ bản của đường lối cải cách là gì ? Thực hiện đường lối cải cách, từ năm 1978 đến năm 2000 Trung Quốc đã có những biến đổi căn bản như thế nào ? 
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG CNXH CỦA TQ TỪ 1959 ĐẾN NAY
https://matran.vn/lich-su/duong-loi-xay-dung-cnxh-cua-tq-tu-1959-den-nay-1277.html
Hoàn thiện bảng sau về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước Trung Quốc:
CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUỐC TỪ 1949 – 2000
https://matran.vn/lich-su/chinh-sach-doi-ngoai-cua-trung-quoc-tu-1949-2000-1276.html
Trình bày tóm lược chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong các thời kỳ 1949 – 1959, 1959 – 1978, 1978 – 2000. Từ đó, rút ra nhận xét chung về chính sách đối ngoại của Trung Quốc ?
TẠI SAO TRIỀU TIÊN BỊ CHIA CẮT THÀNH 2 QUỐC GIA
https://matran.vn/lich-su/tai-sao-trieu-tien-bi-chia-cat-thanh-2-quoc-gia-1275.html
Tại sao trong Chiến tranh thế giới thứ hai, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai quốc gia với hai chế độ chính trị xã hội khác nhau ? Quan hệ giữa hai miền Nam – Bắc bán đảo Triều Tiên có những biến chuyển gì kể...
SO SÁNH TÌNH HÌNH HÀN QUỐC VÀ TRIỀU TIÊN SAU CHIẾN TRANH TG2
https://matran.vn/lich-su/so-sanh-tinh-hinh-han-quoc-va-trieu-tien-sau-chien-tranh-tg2-1274.html
So sánh tình hình Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và tình hình Đại Hàn Dân Quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, theo các tiêu chí sau : chế độ chính trị,...
TẠI SAO Ở ĐNA CHỈ CÓ 3 NƯỚC VIỆT NAM, LÀO VÀ INDONEXIA GIÀNH ĐƯỢC ĐỘC LẬP 8-1945?
https://matran.vn/lich-su/tai-sao-o-dna-chi-co-3-nuoc-viet-nam-lao-va-indonexia-gianh-duoc-doc-lap-8-1945-1273.html
Tại sao trong những hoàn cảnh thuận lợi như nhau, vào tháng 8 – 1945, chỉ có ba nước Inđônêxia, Việt Nam và Lào tuyên bố độc lập, còn ở các nước khác trong khu vực Đông Nam Á đã...
NHỮNG BIẾN ĐỔI TO LỚN Ở ĐNA TỪ 1945 – 2000
https://matran.vn/lich-su/nhung-bien-doi-to-lon-o-dna-tu-1945-2000-1272.html
Nêu những biến đổi to lớn của khu vực Đông Nam Á trong quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và hội nhập từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000. Liên hệ những biến đổi ấy với thỏa thuận Ianta về Đông Nam...
BIẾN ĐỔI TO LỚN NHẤT Ở ĐNA SAU CHIẾN TRANH TG2
https://matran.vn/lich-su/bien-doi-to-lon-nhat-o-dna-sau-chien-tranh-tg2-1271.html
Theo anh/chị, biến đổi to lớn nhất, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là gì ?Tại sao ? 
CÁC NƯỚC ASEAN
https://matran.vn/lich-su/cac-nuoc-asean-1270.html
Lập bảng kê các nước tham gia khối ASEAN theo nội dung bảng kê
1 2 3 ... 41 42 43  >>
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán