Tra cứu        Nâng cấp TK      
 • Câu hỏi số #26679
  https://matran.vn/trac-nghiem/question-26679.html

  Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 8,64 gam Ag. Nếu cho 14,08 gam hỗn hợp (X) tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit chứa đồng đẳng kế tiếp và 8,256 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn mạch hở đồng đẳng kế tiếp. Công thức của 2 ancol là:

 • Câu hỏi số #26678
  https://matran.vn/trac-nghiem/question-26678.html

  0,1 mol este E phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, cho ra hỗn hợp gồm 2 muối natri có công thức CHO2Na, C3H3O2Na với tỉ lệ mol 2 : 1 và 9,2 gam ancol X. Khối lượng mol của este E là:

 • Câu hỏi số #26677
  https://matran.vn/trac-nghiem/question-26677.html

  Cho 17,6 gam chất hữu cơ X mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 20,4 gam muối và 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư được trung hoà vừa hết bởi 1 lít dung dịch HCl 0,2M. Công thức cấu tạo của X là:

 • Câu hỏi số #26676
  https://matran.vn/trac-nghiem/question-26676.html

  Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam este bằng NaOH vừa đủ thu được muối A và ancol B. Khi nung toàn bộ muối A với oxi thu được 5,3g Na2CO3, khí CO2 và nước. Chưng cất để lấy ancol B khan. Cho lượng ancol B tác dụng hết với Na thu được 3,2 gam muối và khí H2 có thể tích bằng 1/2 thể tích hơi ancol B đã phản ứng (đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức cấu tạo của este là:

 • Câu hỏi số #26675
  https://matran.vn/trac-nghiem/question-26675.html

  Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ. Cho hỗn hợp X phản ứng với KOH vừa đủ, cần dùng 100ml dung dịch KOH 5M. Sau phản ứng thu  được hỗn hợp hai muối của hai axit no đơn và được một ancol no đơn chức Y. Cho toàn bộ Y tác dụng hết với Na được 4,48 lít H2. Cho biết hai hợp chất hữu cơ là hợp chất gì:

 • Câu hỏi số #26674
  https://matran.vn/trac-nghiem/question-26674.html

  Hợp chất X có công thức phân tử C4H8O3. Cho 5,2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được 4,9 gam muối. Công thức cấu tạo đúng của X là?

 • Câu hỏi số #26673
  https://matran.vn/trac-nghiem/question-26673.html

  Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với  700 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là:

 • Câu hỏi số #26672
  https://matran.vn/trac-nghiem/question-26672.html

  Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và 2 axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng ra 6,72 lít khí H2(đkc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 20,8 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 100%). Hai axit trong hỗn hợp là:

 • Câu hỏi số #26671
  https://matran.vn/trac-nghiem/question-26671.html

  Khối lượng axit metacrylic và ancol metylic lần lượt cần lấy để điều chế được 50 kg poli (metyl metacrylat) là bao nhiêu? Cho biết hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế đạt 80%:

 • Câu hỏi số #26670
  https://matran.vn/trac-nghiem/question-26670.html

  Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, mạch hở, đơn chức, và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2(đkc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 80%, thu được m gam este. Gía trị của m là:

 • Câu hỏi số #26669
  https://matran.vn/trac-nghiem/question-26669.html

  Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hóa đều bằng 70%). Giá trị của m là:

 • Câu hỏi số #26668
  https://matran.vn/trac-nghiem/question-26668.html

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng, thu được 15,68 lít khí CO2 (đkc) và 17,1 gam nước. Mặt khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic, thu được a gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hóa của 2 ancol đều bằng 70%. Giá trị của a là:

 • Câu hỏi số #26667
  https://matran.vn/trac-nghiem/question-26667.html

  Đun nóng 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tácH2SO4 đặc), thu được 28,16 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:

 • Câu hỏi số #26666
  https://matran.vn/trac-nghiem/question-26666.html

  Đun 6 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng được 6,6 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là:

 • Câu hỏi số #26665
  https://matran.vn/trac-nghiem/question-26665.html

  Đun 3 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 3,52 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là:


1 2 3 ... 1757 1758 1759  >>
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam