Tra cứu        Nâng cấp TK      

Điền họ tên của bạn vào đây

Bắt đầu chơi nhìn hình đoán chữ

 
Bảng xếp hạng 7 ngày
STT Họ tên Điểm Vượt qua Kết thúc
1 Huy a4 240 24 câu hỏi 09:27, 23/03/2017
2 povvwj 120 12 câu hỏi 20:34, 23/03/2017
3 Phạm hoài anh 100 10 câu hỏi 21:03, 21/03/2017
4 Vân Anh 80 8 câu hỏi 22:06, 23/03/2017
5 Phạm hoài anh 50 5 câu hỏi 20:53, 21/03/2017
6 vu van nhan 40 4 câu hỏi 09:16, 23/03/2017
7 Huy a4 40 4 câu hỏi 09:16, 23/03/2017
8 vo danh 40 4 câu hỏi 09:14, 23/03/2017
9 povvwj 40 4 câu hỏi 20:24, 23/03/2017
10 Châu Nguyễn Ngọc Minh 40 4 câu hỏi 16:19, 26/03/2017
11 NGUYENVANANH 30 3 câu hỏi 18:07, 22/03/2017
12 Kim Ngọc Vĩnh 30 3 câu hỏi 13:53, 24/03/2017
13 nguyen van duong 30 3 câu hỏi 21:33, 21/03/2017
14 povvwj 30 3 câu hỏi 20:40, 23/03/2017
15 Bean Wu 30 3 câu hỏi 15:38, 24/03/2017
16 Châu Nguyễn Ngọc Minh 30 3 câu hỏi 16:11, 26/03/2017
17 povvwj 30 3 câu hỏi 20:37, 23/03/2017
18 Kim Ngọc Vĩnh 30 3 câu hỏi 13:47, 24/03/2017
19 Châu Nguyễn Ngọc Minh 20 2 câu hỏi 16:23, 26/03/2017
20 Phạm hoài anh 20 2 câu hỏi 20:45, 21/03/2017

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán