Tra cứu        Nâng cấp TK      

GAME OVER

Bạn đã trả lời sai câu hỏi vừa rồi, Bạn phải tạm dừng trò chơi tại đây!

Kết thúc cuộc chơi nhìn hình đoán chữ

40
điểm

Bắt đầu chơi từ 20:44, 06/01/2017 đến 21:00, 06/01/2017

Vào chơi nhìn hình đoán chữ

 
Bảng xếp hạng 7 ngày
STT Họ tên Điểm Vượt qua Kết thúc
1 Huy a4 240 24 câu hỏi 09:27, 23/03/2017
2 povvwj 120 12 câu hỏi 20:34, 23/03/2017
3 Phạm hoài anh 100 10 câu hỏi 21:03, 21/03/2017
4 Vân Anh 80 8 câu hỏi 22:06, 23/03/2017
5 Phạm hoài anh 50 5 câu hỏi 20:53, 21/03/2017
6 vo danh 40 4 câu hỏi 09:14, 23/03/2017
7 Huy a4 40 4 câu hỏi 09:16, 23/03/2017
8 vu van nhan 40 4 câu hỏi 09:16, 23/03/2017
9 povvwj 40 4 câu hỏi 20:24, 23/03/2017
10 povvwj 30 3 câu hỏi 20:37, 23/03/2017
11 povvwj 30 3 câu hỏi 20:40, 23/03/2017
12 NGUYENVANANH 30 3 câu hỏi 18:07, 22/03/2017
13 nguyen van duong 30 3 câu hỏi 21:33, 21/03/2017
14 Kim Ngọc Vĩnh 30 3 câu hỏi 13:47, 24/03/2017
15 Kim Ngọc Vĩnh 30 3 câu hỏi 13:53, 24/03/2017
16 Bean Wu 30 3 câu hỏi 15:38, 24/03/2017
17 Phạm hoài anh 20 2 câu hỏi 20:49, 21/03/2017
18 Phạm hoài anh 20 2 câu hỏi 20:45, 21/03/2017
19 Tạ Mạnh Cường 10 1 câu hỏi 20:46, 23/03/2017
20 vo danh 10 1 câu hỏi 21:22, 23/03/2017

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán