Tra cứu        Nâng cấp TK      

Phân phối kiến thức bài giảng học môn Địa lý lớp 12
https://matran.vn/dia-ly/phan-pho-i-kie-n-thu-c-ba-i-gia-ng-ho-c-mon-di-a-ly-lo-p-12-262.html
Phân phối  kiến thức bài giảng học môn Địa lý lớp 12
Việt nam trên đường đổi mới và hội nhập
https://matran.vn/dia-ly/vie-t-nam-tren-duo-ng-do-i-mo-i-va-ho-i-nha-p-261.html
Sau 30 năm tiến hành đổi mới, nền kinh tế nước ta đã và đang có những bước phát triển nhanh chóng, làm thay đổi diện mạo đất nước và bắt nhịp với xu thế phát triển mới của thời đại, xu thế hội nhập để tạo ra một thế giới phẳng.
Đề cương ôn thi học kỳ 1 lớp 12 môn địa lý
https://matran.vn/dia-ly/de-cuong-on-thi-ho-c-ky-1-lo-p-12-mon-di-a-ly-260.html
Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỷ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta?  Tại sao nước ta đặt ra vấn đề đổi mới KT-XH?  Công cuộc Đổi mới đó đạt được những thành tựu to lớn nào?
Vị trí địa lý, Phạm vi lãnh thổ
https://matran.vn/dia-ly/vi-tri-di-a-ly-pha-m-vi-la-nh-tho-259.html
Tiếp giáp trên đất liền (Trung Quốc, Lào, Campuchia) và trên biển tiếp giáp (Trung Quốc, Campuchia, PhiLippin, Brunây, Inđônêxia, Xingapo, Thái Lan).
Đất nước ta nhiều đồi núi
https://matran.vn/dia-ly/da-t-nuo-c-ta-nhie-u-do-i-nu-i-258.html
Trên phạm vi cả nước, địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1000m) chiếm 85% diện tích lãnh thổ. Địa hình núi cao chỉ chiếm 1% diện tích lãnh thổ.
So sánh địa hình các vùng nước ta
https://matran.vn/dia-ly/so-sa-nh-di-a-hi-nh-ca-c-vu-ng-nuo-c-ta-257.html
Thế mạnh- hạn chế về tự nhiên của các khu vực đồi núi và đồng bằng đối với phát triển kinh tế-xã hội?
Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
https://matran.vn/dia-ly/thien-nhien-chi-u-a-nh-huo-ng-sau-sa-c-cu-a-bie-n-256.html
Là biển tương đối kín, phía đông và đông nam được bao bọc bởi các vòng cung đảo
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
https://matran.vn/dia-ly/thien-nhien-nhie-t-do-i-a-m-gio-mu-a-255.html
Nguyên nhân: Do vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến. Hàng năm, nước ta nhận được lượng bức xạ Mặt Trời lớn và ở mọi nơi trong năm đều có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh
Đặc điểm chung của tự nhiên
https://matran.vn/dia-ly/da-c-die-m-chung-cu-a-tu-nhien-254.html
Trong rừng thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn các  loài  á nhiệt đới như sa mu, pơ mu, các loại thú có lông dày như gấu,  chồn… ở vùng đồng bằng vào mùa...
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
https://matran.vn/dia-ly/su-du-ng-va-ba-o-ve-ta-i-nguyen-thien-nhien-253.html
Chủ trương của Nhà nước là nâng độ che phủ từ gần 40% lên đến 45-50%, vùng núi dốc phải đạt độ che phủ khoảng 70-80%
Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
https://matran.vn/dia-ly/va-n-de-su-du-ng-va-ba-o-ve-tu-nhien-252.html
Tình trạng ô nhiễm môi trường: ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất đã trở thành vấn đề nghiêm trọng ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp, các khu dân cư và một số vùng cửa...
Những đặc điểm của dân số nước ta
https://matran.vn/dia-ly/nhung-dac-diem-cua-dan-so-nuoc-ta-251.html
Khó khăn: Trong điều kiện nước ta hiện nay, dân số đông lại là một trở ngại lớn cho PTKT, nâng cao đời sống vật chất,  tinh thần cho nhân dân.
Lao động và việc làm
https://matran.vn/dia-ly/lao-do-ng-va-vie-c-la-m-250.html
Người lao động nước ta cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được tích luỹ qua nhiều thế hệ…
Đặc điểm của đô thị hóa ở nước ta?
https://matran.vn/dia-ly/dac-diem-cua-do-thi-hoa-o-nuoc-ta-249.html
Từ năm 1975 đến nay, quá trình đô thị hoá có chuyển biến khá mạnh, đô  thị hoá được mở rộng và phát triển nhanh hơn, đặc biệt là các đô thị lớn. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng của các độ thị ( giao...
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta
https://matran.vn/dia-ly/chuye-n-di-ch-co-ca-u-kinh-te-o-nuo-c-ta-248.html
Xu hướng chuyển dịch là tích cực, đúng hướng, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HDH tuy nhiên tốc độ chuyển dịch còn chậm
Vấn đề phát triển và phân bổ nông nghiệp
https://matran.vn/dia-ly/va-n-de-pha-t-trie-n-va-phan-bo-nong-nghie-p-247.html
Cho biết những thuận lợi và khó khăn của nền nông nghiệp nhiệt đới. Chứng minh nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới.
Vấn đề phát triển ngành thuỷ sản và lâm nghiệp
https://matran.vn/dia-ly/va-n-de-pha-t-trie-n-nga-nh-thuy-sa-n-va-lam-nghie-p-246.html
Nước ta có vùng biển rộng thuộc Biển Đông biển có 2000 loài cá (trong đó có 100 loài có giá trị kinh tế), hơn 100 loài tôm (có 20 loài có giá trị kinh tế), 56loài cua...
Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
https://matran.vn/dia-ly/to-chu-c-la-nh-tho-nong-nghie-p-245.html
Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu.
Cơ cấu ngành công nghiệp
https://matran.vn/dia-ly/co-ca-u-nga-nh-cong-nghie-p-244.html
Cơ cấu CN theo ngành được thể hiện ở tỷ trọng giá trị SX của từng ngành (nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành CN. Nó được hình thành phù hợp điều kiện ở trong và ngoài nước trong mỗi giai đoạn...
Phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
https://matran.vn/dia-ly/pha-t-trie-n-mo-t-so-nga-nh-cong-nghie-p-tro-ng-die-m-243.html
Công nghiệp trọng điểm là các ngành có thế mạnh lâu dài, đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và tác động mạnh mẽ đến sự phát triển  của các ngành  kinh tế khác.
Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
https://matran.vn/dia-ly/to-chu-c-la-nh-tho-cong-nghie-p-242.html
Tổ chức lãnh thổ CN là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất CN trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lý các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về các mặt kinh tế, xã hội, môi...
Một số vấn đề phát triển và phân bổ các ngành dịch vụ
https://matran.vn/dia-ly/mo-t-so-va-n-de-pha-t-trie-n-va-phan-bo-ca-c-nga-nh-di-ch-vu-241.html
Giao thông vận tải là một ngành sản xuất đặc biệt vừa mang tính chất sản xuất vật chất, vừa mang tính chất dịch vụ có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở đất nước.
Vấn đề phát triển thương mại và du lịch
https://matran.vn/dia-ly/va-n-de-pha-t-trie-n-thuong-ma-i-va-du-li-ch-240.html
Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây?
Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi bắc bộ
https://matran.vn/dia-ly/va-n-de-khai-tha-c-the-ma-nh-o-trung-du-va-mie-n-nu-i-ba-c-bo-239.html
Bao gồm các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình (Tây Bắc); Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh (Đông Bắc).
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng
https://matran.vn/dia-ly/chuye-n-di-ch-co-ca-u-kinh-te-o-do-ng-ba-ng-song-ho-ng-238.html
ĐBSH bao gồm 10 tỉnh, TP (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Ninh, Ninh Bình) với diện tích 15 nghìn km2, dân số 18.2 triệu người (2006).
Vấn đề phát triển kinh tế - Xã hội ở Bắc trung bộ
https://matran.vn/dia-ly/va-n-de-pha-t-trie-n-kinh-te-xa-ho-i-o-ba-c-trung-bo-237.html
Bắc Trung Bộ bao gồm 6 tỉnh: Thanh hóa, Nghệ An, Hà Tình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa- Thiên Huế
Vấn đề phát triển Kinh tế - Xã hội ở duyên hải nam trung bộ
https://matran.vn/dia-ly/va-n-de-pha-t-trie-n-kinh-te-xa-ho-i-o-duyen-ha-i-nam-trung-bo-236.html
Duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm 8 tỉnh và thành phố : Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên , Khánh Hoà, Ninh thuận, Bình Thuận.
Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây nguyên
https://matran.vn/dia-ly/va-n-de-khai-tha-c-the-ma-nh-o-tay-nguyen-235.html
Vị trí địa lí: là vùng duy nhất nước ta không giáp biển nhưng giáp hạ Lào vag đông bắc Campuchia. Vị trí quan trọng vềan ninh, quốc phòng và XD kinh tế, có tiềm năng lớn về NN, LN, giáp DHNTB ( có...
Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
https://matran.vn/dia-ly/va-n-de-khai-tha-c-la-nh-tho-theo-chie-u-sau-o-dong-nam-bo-234.html
Đông Nam Bộ bao gồm 6 tỉnh và thành phố: TP HCM, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu có diện tích 23,6 km2, số dân 12 triệu người ( 2006).
Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông cửu long
https://matran.vn/dia-ly/va-n-de-su-du-ng-ho-p-ly-va-ca-i-ta-o-tu-nhien-o-do-ng-ba-ng-song-cu-u-long-233.html
ĐBSCL bao gồm 13 tỉnh và TP : Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, với diện tích là 40 nghìn km2, dân số 17,4 triệu người...
1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán