Tra cứu        Nâng cấp TK      

10-04-2000 :Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ơng Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VIII)

04/07/2014 | 09:33:49 | 499 lượt xem

Image

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ơng Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VIII) xem xét công việc chuẩn bị và thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1090.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán