Tra cứu        Nâng cấp TK      
01/10/2016 | 00:00:03

TÍNH SỐ NU TỰ DO CẦN DÙNG

1) Qua 1 đợt nhân đôi:

2)Qua nhiều đợt tự nhân đôi:

- Tổng số AND tạo thành:

AND tạo thành = 2x

- Số ADN con có 2 mạch hoàn toàn mới:

AND con có 2 mạch hoàn toàn mới = 2x – 2

- Số nu tự do cần dùng:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán