Tra cứu        Nâng cấp TK      
04/10/2016 | 16:23:33

TÍNH SỐ tARN

-  Nếu có x phân tử giải mã 3 lần --> số a.a do chúng cung cấp là 3x.

-  Nếu có y phân tử giải mã 2 lần --> số a.a do chúng cung cấp là 2y.

-  Nếu có z phân tử giải mã 1 lần --> số a.a do chúng cung cấp là z.

--> Tổng số a.a cần dùng là: 3x + 2y + z = ∑a.a tự do cần dùng

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán