Tra cứu        Nâng cấp TK      
04/10/2016 | 15:35:10

TÍNH THỜI GIAN SAO MÃ

1. Đối với mỗi lần sao mã:

 (dt là thời gian để tiếp nhận một ribonucleotit.)

 

2. Đối với nhiều lần sao mã: (k lần)

 

 (Δt là thời gian chuyển tiếp giữa 2 lần sao mã liên tiếp.)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán