Tra cứu        Nâng cấp TK      
08/10/2016 | 11:35:03

TÍNH THỜI GIAN TỔNG HỢP CÁC PHÂN TỬ PROTEIN

- Thời gian kể từ lúc riboxom thứ nhất tiếp xúc đến khi nó rời khỏi mARN. 

- Thời gian kể từ riboxom thứ nhất rời khỏi mARN đến khi riboxom cuối cùng rời khỏi mARN.

Δl là khoảng cách giữa 2 riboxom kế tiếp

- Vậy thời gian tổng hợp các phân tử protein là:

- Nếu các riboxom (n) cách đều nhau trên mARN, ta có:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán