Tra cứu        Nâng cấp TK      

Danh sách các File tài liệu

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 21

  cập nhật: 11:36, 22/10/2016     Lượt xem (629)   lượt tải (275) Bằng những sự kiện lịch sử, hãy chứng minh câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (3 – 1964) : “Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới”.

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 20

  cập nhật: 11:34, 22/10/2016     Lượt xem (317)   lượt tải (152) Bốn thắng lợi quân sự nào của quân và dân miền Nam có ý nghĩa đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam Việt Nam? Hãy giải thích vì sao?

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 19

  cập nhật: 11:23, 22/10/2016     Lượt xem (276)   lượt tải (133) Từ năm 1930 đến năm 1945, qua các thời kỳ lịch sử, Đảng ta đã giải quyết hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ như thế nào? Phân tích sự sáng tạo của Đảng trong việc giải quyết hai nhiệm vụ đó.

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 18

  cập nhật: 11:21, 22/10/2016     Lượt xem (258)   lượt tải (141) Hãy chứng tỏ rằng trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước 1986 – 2010, Việt Nam ngày càng “tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới hiện đại”.

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 17

  cập nhật: 11:18, 22/10/2016     Lượt xem (286)   lượt tải (192) Trình bày những điểm giống và khác nhau giữa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 16

  cập nhật: 11:17, 22/10/2016     Lượt xem (275)   lượt tải (132) Nêu chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng thế giới được đề ra tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7 – 1935). Những chủ trương đó đã tác động đến tình hình Việt Nam trong những năm 1936 – 1939 như thế nào?

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 15

  cập nhật: 11:14, 22/10/2016     Lượt xem (261)   lượt tải (125) Hãy phân chia các giai đoạn phát triển của lịch sử Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 và nêu rõ đặc điểm của từng giai đoạn. Hiện tượng “thần kì Nhật Bản” là gì? Nguyên nhân của hiện tượng đó? Theo em, có thể học tập được bài học kinh nghiệm gì từ hiện tượng “thần kì Nhật Bản”?

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 14

  cập nhật: 11:26, 21/10/2016     Lượt xem (252)   lượt tải (112) Hãy so sánh tình hình châu Phi và tình hình khu vực Mĩ La-tinh trong thời gian từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 13

  cập nhật: 11:21, 21/10/2016     Lượt xem (150)   lượt tải (103) Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể, em hãy nêu rõ đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất.

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 12

  cập nhật: 11:16, 21/10/2016     Lượt xem (118)   lượt tải (117) Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, chính sách đối ngoại của Pháp và Nhật Bản có gì giống nhau và khác nhau?

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 11

  cập nhật: 11:12, 21/10/2016     Lượt xem (155)   lượt tải (125) Năm 1917, nước Nga có đến hai cuộc cách mạng: cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai và cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười?

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 10

  cập nhật: 11:08, 21/10/2016     Lượt xem (168)   lượt tải (133) Tại sao lại nói cách mạng vô sản sẽ nổ ra và thành công ở khâu yếu nhất trong chuỗi các nước đế quốc và khâu yếu nhất đó là nước Nga?

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 9

  cập nhật: 11:01, 21/10/2016     Lượt xem (145)   lượt tải (107) Những cuộc khởi nghĩa và kháng chiến nào in đậm dấu ấn Việt Nam trong thế kỷ XX? TrìnhNhững cuộc khởi nghĩa và kháng chiến nào in đậm dấu ấn Việt Nam trong thế kỷ XX? Trình bày những suy nghĩ về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. bày những suy nghĩ về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 8

  cập nhật: 10:54, 21/10/2016     Lượt xem (154)   lượt tải (114) Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Đông Nam Á có những biến đổi to lớn gì? Trong đó biến đổi nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 7

  cập nhật: 10:50, 21/10/2016     Lượt xem (133)   lượt tải (115) Phong trào đấu tranh bảo vệ hoà bình, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh huỷ diệt nhân loại từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay có một vị trí quan trọng như thế nào? Thắng lợi thu được của phong trào?

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 6

  cập nhật: 10:37, 21/10/2016     Lượt xem (98)   lượt tải (107) Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể, em hãy nêu rõ những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cuối những năm 20 của thế kỉ XX.

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 5

  cập nhật: 10:32, 21/10/2016     Lượt xem (94)   lượt tải (117) Hãy phân chia các giai đoạn phát triển của lịch sử Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 và nêu rõ đặc điểm của từng giai đoạn. Hiện tượng “thần kì Nhật Bản” là gì? Nguyên nhân của hiện tượng đó? Theo em, có thể học tập được bài học kinh nghiệm gì từ hiện tượng “thần kì Nhật Bản”?

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 4

  cập nhật: 09:34, 21/10/2016     Lượt xem (149)   lượt tải (129) Hãy so sánh tình hình châu Phi và tình hình khu vực Mĩ La-tinh trong thời gian từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 3

  cập nhật: 09:32, 21/10/2016     Lượt xem (117)   lượt tải (158) Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể, em hãy nêu rõ đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất.

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 2

  cập nhật: 09:30, 21/10/2016     Lượt xem (154)   lượt tải (145) Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, chính sách đối ngoại của Pháp và Nhật Bản có gì giống nhau và khác nhau ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán