Tra cứu        Nâng cấp TK      

Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 11

Chuyên mục: Lịch sử      Lượt xem : 218      lượt tải : 166

Năm 1917, nước Nga có đến hai cuộc cách mạng: cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai và cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười?

Câu 1 : Hãy giải thích vì sao:

a) Năm 1917, nước Nga có đến hai cuộc cách mạng: cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai và cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười?

b) Từ tháng 2 đến tháng 7, Lê-nin quyết định giành chính quyền bằng con đường hòa bình?

Câu 2 :

Vì sao Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cách mạng dân chủ tư sản? Mối quan hệ giữa cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới với cách mạng xã hội chủ nghĩa như thế nào? Mối quan hệ ñó thể hiện ở Nga vào năm 1917 ra sao ?


Hướng dẫn làm bài

a. Năm 1917, nước Nga có đến hai cuộc cách mạng : Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai và cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười vì có đầy đủ những tiền đề khách quan và chủ quan:

– Sau cải cách nông nô 1861, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ ở Nga, và từ đầu thế kỷ XX, nước Nga đã chuyển lên chủ nghĩa đế quốc. Quá trình tập trung sản xuất, tập trung tư bản diễn ra mạnh, hình thành những công ty độc quyền. Tư bản tài chính cũng ra đời…Chủ nghĩa đế quốc  đã tạo ra những tiền đề kinh tế và chính trị cho cách mạng bùng nổ.

– Việc Nga hoàng ñưa nước Nga tham gia vào chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho nước Nga trở thành nơi tập trung cao độ những mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc.

+ Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Nga với chế độ Nga hoàng.

+ Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản.

+ Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
+ Mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác.

– Năm 1917, chiến tranh thế giới thứ nhất đã đẩy chế độ chuyên chế Nga hoàng đến bờ vực của sự sụp đổ. Kinh tế bị tàn phá, suy sụp…Nạn đói xảy ra trầm trọng…Chính quyền Nga hoàng thối nát và bất lực. Các tầng lớp nhân dân lao động không thể sống như trước được nữa. Nước Nga trở thành khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa mà cách mạng có thể chọc thủng.

– Nhân tố quyết định là giai cấp vô sản Nga đã trưởng thành và đủ sức làm cách mạng; đã có một đảng cách mạng chân chính (đảng Bônsêvich) đứng đầu là Lê-nin, từng được diễn tập qua cuộc cách mạng 1905 – 1907.

– Các cuộc cách mạng ở Nga trong năm 1917 đã được chuẩn bị đầy đủ về mặt tư tưởng, lý luận:

+ Khi giai cấp tư sản thoả hiệp với chế ñộ chuyên chế, không dám làm cách mạng tư sản, Lê-nin chỉ rõ giai cấp vô sản Nga phải tiến hành cách mạng dân chủ tư sản, lật đổ chế độ Nga hoàng để sau đó tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Lợi dụng tình hình chiến tranh thế giới, Lê-nin đưa ra khẩu hiệu “Biến chiến tranh ñế quốc thành nội chiến cách mạng

+ Sau khi cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi, đảng Bônsêvích và Lê-nin đã có đường lối, sách lược đúng đắn, kịp thời để đưa đến thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười

– Với chiến tranh thế giới thứ nhất, các đế quốc bận tham chiến, không kịp can thiệp vào nước Nga, là nhân tố khách quan thuận lợi

b. Giành chính quyền bằng con đường hòa bình :

– Sau  Cách mạng tháng Hai, nước Nga xuất hiện tình hình 2 chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và các Xô viết đại biểu công nhân binh lính, đứng đầu là xô viết Pêtơrôgrat.

– Lê-nin đưa ra luận cương tháng Tư, chỉ rõ nhiệm vụ là chuyển cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, chủ trương "tuyệt đối không ủng hộ Chính phủ lâm thời" và đưa ra khẩu hiệu "Tất cả chính quyền về tay các Xô viết".

– Lúc này giai cấp tư sản chưa sử dụng bạo lực chống lại cách mạng; vũ khí ở trong tay nhân dân, sức mạnh ở về phía quần chúng; và đảng Bônsêvích hoạt động công khai nên có thể giành chính quyền bằng con đường hoà bình. Tuy nhiên đây là điều kiện quí và hiếm nên Lê-nin cũng chủ trương phải chuẩn bị lực lượng vũ trang để khi cần thiết thì khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền .

– Giành chính quyền bằng con đường hoà bình, trước hết là đấu tranh chính trị, bãi công, biểu tình, tuần hành…gây sức ép, từng bước vạch mặt bọn Mensêvích và Xã hội cách mạng, vạch mặt Chính phủ lâm thời, đòi chính phủ thực hiện: “hòa bình, ruộng đất, bánh mì”, làm cho Chính phủ lâm thời khủng hoảng, phải từ chức, chuyển giao "Tất cả chính quyền về tay các Xô viết" .

– Bước thứ hai là ñấu tranh trong nội bộ các xô viết, bãi miễn bọn Mensêvích, ñưa những người Bônsêvích lên nắm các Xô viết. Như thế, hoàn thành giành chính quyền bằng con ñường hoà bình, không ñổ máu.

Câu 2:

– Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cách mạng dân chủ tư sản : vì đã thực hiện nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

– Nhiệm vụ ñặt ra cho cách mạng là giai cấp nông dân và đông đảo quần chúng nhân dân lao động, ngoài ra còn có binh lính.

– Mối quan hệ giữa cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới với cách mạng xã hội chủ nghĩa :

– Theo lí luận cụ thể của chủ nghĩa Mác – Lê-nin giữa cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới và cách mạng xã hội chủ nghĩa không có bức tường ngăn cách. Vì mục tiêu cuối cùng của giai cấp công nhân là lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, thiết lập nền chuyên chính vô sản.

– Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là thời kì chuẩn bị để làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và tiến thẳng lên con ñường xã hội chủ nghĩa.

– Cụ thể ở Nga :

– Đảng Bônsêvích lãnh ñạo Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 thắng lợi, lật đổ nền quân chủ chuyên chế Nga hoàng nhưng quyền lực lại rơi vào tay giai cấp tư sản.

– Trước tình hình đó Lê-nin về nước tháng 4 năm 1917 để lãnh đạo cách mạng. Người đã đọc Luận cương tháng Tư tại hội nghị đảng Bônsêvích nêu lên nhiệm vụ : hãy chuyển Cách mạng dân chủ tư sản sang Cách mạng xã hội chủ nghĩa và giành lấy “toàn bộ chính quyền về tay Xô viết”.

– Nhờ sự lãnh đạo kịp thời của đảng Bônsêvích đứng đầu là Lê-nin nên Cách mạng tháng Mười Nga đã diễn ra nhanh chóng và giành được thắng lợi.

Hãy tải file về để xem chi tiết đề thi và đáp án.

Danh sách các File tài liệu

 • DOWNLOAD

  Cập nhật đề thi – đáp án môn Văn thpt quốc gia năm 2017

  cập nhật: 09:51, 22/06/2017     Lượt xem (365)   lượt tải (11) Theo tác giả thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ, là sự hiểu biết thấu đáo trọn vẹn một ai đó, khiến ta hiểu được những suy nghĩ của họ, cảm được những cảm xúc của họ, và tất cả xảy ra mà không sự phán xét.

 • DOWNLOAD

  Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học số 2 Vinh Quang, Tuyên Quang

  cập nhật: 17:24, 11/06/2017     Lượt xem (19)   lượt tải (10) Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học số 2 Vinh Quang, Tuyên Quang là đề thi giữa kì 1 môn Toán có đáp án đi kèm, dành cho các bạn học sinh lớp 5 luyện đề, ôn tập và cùng cố kiến thức nhằm chuẩn bị tốt nhất cho bài thi học kì 1 sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

 • DOWNLOAD

  Đáp án bộ đề thi tham khảo Môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

  cập nhật: 20:48, 15/05/2017     Lượt xem (107)   lượt tải (66) Bộ giáo dục và đào tạo công bố đề lần 3, vậy thì từ đề lần 3 này chúng ta có nhìn nhận gì về xu thế đề thi : 1. Xu hướng ra đề vẫn là từ câu dễ đến câu khó. 40 câu trong vòng 50 phút.  2. Câu trúc vẫn bất ngờ là có 8 chương so với 7 chương như lúc đầu vì có thêm 1 câu trong chương thuyết tương đối.

 • DOWNLOAD

  Bộ đề thi tham khảo Môn Vật Lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

  cập nhật: 20:46, 15/05/2017     Lượt xem (70)   lượt tải (35) Câu 1. Đặt điện áp u = U0 cos2ωt (ω > 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm lúc này là A. ωL. B. 1 2ωL . C. 2ωL. D. 1 ωL . Câu 2. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc này là A. |R2 − (ωC)−ଶ ට ห R . B. R |R2 − (ωC)−ଶ ට ห . C. R R 2 + (ωC)−ଶ ට . D. R 2 + (ωC)−ଶ ට R .

 • DOWNLOAD

  Đáp án bộ đề thi tham khảo Môn Hoá Học kỳ thi THPT quốc gia 2017

  cập nhật: 18:33, 14/05/2017     Lượt xem (65)   lượt tải (32) Đề thi đúng cấu trúc mà Bộ GD&ĐT đã công bố, với kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình SGK 12 Cơ bản (đã giảm tải) và không có sai sót gì.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán