Tra cứu        Nâng cấp TK      

Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 14

Chuyên mục: Lịch sử      Lượt xem : 252      lượt tải : 115

Hãy so sánh tình hình châu Phi và tình hình khu vực Mĩ La-tinh trong thời gian từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

 Câu 1 ( 8 điểm ) :

 Hãy so sánh tình hình châu Phi và tình hình khu vực Mĩ La-tinh trong thời gian từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

 Câu 2 ( 10 điểm )  :

  Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Mĩ  đã thực hiện “Chiến lược toàn cầu” như thế nào ? Em hãy nêu nhận xét của mình về kết quả thực hiện chiến lược đó.

  Câu 3 ( 2 điểm )  :

Hãy hoàn thiện bảng sau:

Thời gian

Sự kiện

 

Cộng hòa Liên bang Nam Tư ra đời

 

Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tuyên bố chính thức thành lập

 

Nước Cộng hòa ấn Độ chính thức thành lập

 

Chế độ Ba-ti-xta sụp đổ

 

Vụ Oatơghết buộc Tổng thống Ních-xơn từ chức

 

Nước Cộng hòa nhân dân Angôla chính thức thành lập

 

Phnôm Pênh được giải phóng khỏi chế độ Khơ-me đỏ diệt chủng.

 

Việt Nam thiết lập quan hệ với Liên minh châu Âu

HƯỚNG DẪN CHẤM  MÔN :  LỊCH SỬ

Câu 1 ( 8 điểm ) :

Tình hình châu Phi và khu vực Mĩ la-tinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đén nay:

 1. Phong trào giải phóng dân tộc:
 • Giống nhau: Các nước đều tuyên bố độc lập. 1đ
 • Khác nhau:

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ la-tinh là thuộc địa kiểu mới, châu Phi là thuộc địa kiểu cũ. 0,5đ

+ Lãnh đạo: Giai cấp vô sản Mĩ la-tinh mạnh hơn giai cấp vô sản châu Phi. Đảng cộng sản Cu ba có vai trò lớn ở Mĩ la-tinh, cách mạng Cu ba là lá cờ đầu ở Mĩ la-tinh. Giai cấp vô sản châu Phi chưa trưởng thành. Lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi hầu hết do các chính đảng hoặc tổ chức chính trị của giai cấp tư sản dân tộc (trừ một số nước Bắc Phi và Nam Phi đã có Đảng cộng sản nhưng lại không nắm được quyền lãnh đạo cách mạng). 1đ

+ Khu vực Mĩ la-tinh giành độc lập sớm hơn châu Phi. 0,5đ

+ Nội dung đấu tranh của nhân dân Mĩ la-tinh là chống chế độ độc tài tay sai thân Mĩ, giành, bảo vệ độc lập và củng cố độc lập, còn ở châu Phi cuộc đấu tranh của nhân dân chủ yếu là chống thực dân phương Tây để giành độc lập. 0,5đ

+ Hình thức đấu tranh: Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Mĩ la-tinh có các hình thức đấu tranh phong phú và đấu tranh vũ trang là chủ yếu. Ngược lại, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi có đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, song đấu tranh chính trị hợp pháp là chủ yếu, thương lượng với các nước phương Tây để được công nhận độc lập. 1đ

 1. Công cuộc xây dựng đất nước: 

–  Giống nhau: Đã đạt được một số thành tựu nhưng khó khăn về kinh tế, xã hội còn trầm trọng. 1đ

+ Châu Phi đang đứng trước nguy cơ xâm nhập của chủ nghiã thực dân mới và sự vơ vét bóc lột của các cường quốc phương Tây; Nợ nước ngoài, đói rét, bệnh tật và mù chữ; Sự bùng nổ về dân số; Xung đột giữa các bộ tộc và phe phái…0,5đ

+ Tình hình kinh tế của nhiều nước Phi,Mĩ la-tinh còn gặp không ít khó khăn, mâu thuẫn xã hội là vấn đề nổi bật, tham nhũng đã trở thành quốc nạn và ngăn cản sự phát triển kinh tế. 0,5đ

–  Khác nhau:  Thành tựu đạt được của châu Phi còn nhỏ bé. Thành tựu đạt được của khu vực Mĩ la-tinh lớn hơn, một số nước đã trở thành các nước công nghiệp mới (NICs) như Bra-xin, Ác-hen-ti na, Mê-hi-cô.0,5đ

 1. Lưu ý:

+ Có ý sáng tạo: 0,5đ

+ Diễn đạt tốt: 0,5đ


Câu 2 ( 10 điểm )  :

 1. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Mĩ  đã thực hiện “Chiến lược toàn cầu” như sau:

– Mục tiêu:

+ Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt các nước XHCN. 0,5đ

+ Đàn áp phong trào GPDT, phong trào công nhân…0,5đ

+ Khống chế , nô dịch các nước đồng minh của Mĩ. 0,5đ

– Chính sách cơ bản: Dựa vào sức mạnh Mĩ (thực lực). 0,5đ

– Triển khai qua nhiều học thuyết cụ thể:

+1947: Học thuyết Tru-man và chiến lược “ngăn chặn” …bị phá sản. 0,5đ

+1953: Học thuyết Ai-xen-hao và chiến lược “trả đũa ồ ạt” (đánh trả ngay)… quân phiệt hóa nước Mĩ, tìm cách “lấp chỗ trống” sau khi Pháp thất bại ở Đông Dương năm 1954, Anh thất bại ở Trung Cận Đông năm 1957. 0,5đ

+ 1961: Học thuyết Ken-nơ-đi và chiến lược “Phản ứng linh hoạt”… 0,5đ

+ 1969: Học thuyết Ních-xơn và chiến lược “Ngăn đe trên thực tế”… phá sản ở Việt Nam. 0,5đ

+ 1981:  Học thuyết Ri-gân và chiến lược “Đối đầu trực tiếp”, chạy đua vũ trang… 0,5đ

+ 1993: B.Clin-tơn triển khai chiến lược “Cam kết và mở rộng”: Mềm dẻo nhưng vẫn thiên vị với I-xra-en và vẫn duy trì căn cứ quân sự và quân đội ở Nhật Bản, Hàn Quốc…0,5đ

+ 2001 đến nay: Bu-sơ (con) thi hành chính sách cứng rắn…0,5đ

 1. Nhận xét:

– Thất bại:

+ Thắng lợi của Cách mạng Trung Quốc 1949. 0,5đ

+ Thắng lợi của Cách mạng Cuba 1959. 0,5đ

+ Thắng lợi của Cách mạng Việt Nam 1975. 0,5đ

+ Thắng lợi của Cách mạng Hồi giáo I-ran 1979. 0,5đ

+ Vụ khủng bố 11-9-2001. 0,5đ

– Thành công:

+ Góp phần quan trọng làm sụp đổ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu. 0,5đ

+ Thắng lợi trong chiến tranh vùng Vịnh chống I-rắc (1990-1991). 0,5đ

c. Lưu ý:

+ Có ý sáng tạo: 0,5đ

+ Diễn đạt tốt: 0,5đ


Câu 3 ( 8 ý x 0,25đ = 2 điểm )  :

Thời gian

Sự kiện

29-11-1945

Cộng hòa Liên bang Nam Tư ra đời

1-10-1949

Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tuyên bố chính thức thành lập

26-1-1950

Nước Cộng hòa ấn Độ chính thức thành lập

1-1-1959

Chế độ Ba-ti-xta sụp đổ

1974

Vụ Oatơghết buộc Tổng thống Ních-xơn từ chức

11-11-1975

Nước Cộng hòa nhân dân Angôla chính thức thành lập

7-1-1979

Phnôm Pênh được giải phóng khỏi chế độ Khơ-me đỏ diệt chủng.

1990

Việt Nam thiết lập quan hệ với Liên minh châu Âu

Hãy tải file về để xem chi tiết đề thi và đáp án.

Danh sách các File tài liệu

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 21

  cập nhật: 11:36, 22/10/2016     Lượt xem (629)   lượt tải (275) Bằng những sự kiện lịch sử, hãy chứng minh câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (3 – 1964) : “Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới”.

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 20

  cập nhật: 11:34, 22/10/2016     Lượt xem (317)   lượt tải (152) Bốn thắng lợi quân sự nào của quân và dân miền Nam có ý nghĩa đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam Việt Nam? Hãy giải thích vì sao?

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 19

  cập nhật: 11:23, 22/10/2016     Lượt xem (276)   lượt tải (133) Từ năm 1930 đến năm 1945, qua các thời kỳ lịch sử, Đảng ta đã giải quyết hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ như thế nào? Phân tích sự sáng tạo của Đảng trong việc giải quyết hai nhiệm vụ đó.

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 18

  cập nhật: 11:21, 22/10/2016     Lượt xem (258)   lượt tải (141) Hãy chứng tỏ rằng trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước 1986 – 2010, Việt Nam ngày càng “tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới hiện đại”.

 • DOWNLOAD

  Học sinh giỏi môn sử 12: ĐỀ THI SỐ 17

  cập nhật: 11:18, 22/10/2016     Lượt xem (286)   lượt tải (192) Trình bày những điểm giống và khác nhau giữa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán