Tra cứu        Nâng cấp TK      
09/06/2014 | 15:54:25

Hai mặt phẳng vuông góc

Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng là góc vuông.

. Tính chất

*. Điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau là mp này chứa một đường thẳng vuông góc với mp kia.

*. Nếu hai mp vuông góc với nhau thì mọi đường  thẳng nằm trong mp này và vuông góc với giao tuyến thì cũng vuông góc với mp kia.

*. Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau. Nếu từ một điểm thuộc mp(P) ta dựng một đường thẳng vuông góc với (Q) thì đường thẳng này nằm trong (P).

*. Nếu hai mp cắt nhau và cùng vuông góc với mp thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mp thứ ba đó.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán