Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút axit axetic môn Hóa Học lớp 9 THCS Bình Chuẩn

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 14/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

A, B là 2 axit no đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 4,6 g A và 6 g B tác dụng hết với kim loại Na thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Công thức phân tử của các axit là:

A.

HCOOH và CH3COOH

B.

C2H5COOH và C3H7COOH

C.

C3H7COOH và C4H9COOH

D.

CH3COOH và C2H5COOH

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Khối lượng MgO cần phải lấy để tác dụng vừa đủ với 39 g CH3COOH là:

A.

15 g

B.

13 g

C.

14 g

D.

10 g

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Chia m gam rượu C2H5OH làm 2 phần bằng nhau.
- Phần 1: cho tác đụng hết với Na thu được 2,24 lít khí H2 (đktc)
- Phần 2: đem thực hiện phản ứng hóa este với axit CH3COOH. Giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100% thì khối lượng este thu được là:

A.

17,8 g

B.

18,7 g

C.

17,6 g

D.

16,7 g

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Phân tử axit axetic có tính chất axit vì:

A.

có hai nguyên tử oxi.

B.

có nhóm C=O.

C.

có nhóm -OH.

D.

có nhóm -OH kết hợp với nhóm C=O tạo thành nhóm -COOH.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Cho a gam hỗn hợp HCOOH và C2H5OH tác dụng hết với Na thì thể tích khí H2 (đktc) thu được là 1,68 lít (đktc). Giá trị của a là:

A.

4,6 g

B.

5,5 g

C.

6,9 g

D.

7,2 g

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 rượu A và B cùng dãy đồng đẳng với rượu etylic thu được 70,4 g CO2 và 39,6 g H2O. Giá trị của m là:

A.

3,32 g

B.

24,9 g

C.

33,2 g

D.

16,6 g

Đáp án và lời giải    

Câu 7

X và Y là 2 axit hữu cơ no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 2,3 g X và 3 g Y tác dụng hết với kim loại K thu được 1,12 lít H2 ở đktc. Công thức phân tử của 2 axit là:

A.

HCOOH và CH3COOH

B.

C3H7COOH và C4H9COOH

C.

CH3COOH và C2H5COOH

D.

C2H5COOH và C3H7COOH

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Hỗn hợp A gồm một rượu no đơn chức và một axit no đơn chức. Chia A thành 2 phần đều nhau:
- Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 2,24 lít CO2 (đktc)
- Phần 2: Este hóa hoàn toàn thu được một este. Đốt cháy este thì lượng nước sinh ra là:

A.

1,8 g

B.

3,6 g

C.

8,1 g

D.

6,3 g

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Cho 14,8 g hỗn hợp 2 axit hữu cơ đơn chức tác dụng với lượng vừa đủ Na2CO3 sinh ra 2,24 lít CO2 (đktc). Khối lượng muối thu được là:

A.

21,2 g

B.

23,2 g

C.

19,2 g

D.

20,2 g

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Trung hòa 9 g một axit no, đơn chức bằng lượng vừa đủ NaOH thu được 12,3 g muối. Axit đó là:

A.

HCOOH

B.

CH3COOH

C.

C3H7COOH

D.

C2H5COOH

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán