Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút Bài tập vận dụng định luật Ôm môn Lý lớp 9 THCS Phúc Lợi

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 14/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến miễn phí.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Có ba điện trở R1 > R2 > R3 được mắc với nhau thành một mạch điện. Đoạn mạch này được nối với nguồn điện có hiệu điện thế U. Xét 4 trường hợp sau

                             

Đặt Un và In là hiệu điện thế và cường độ dòng điện chạy qua điện trở thứ n (với n = 1, 2, 3). Nếu U1 + U2 + U3 = U thì mạch điện có cách mắc như thế nào trong số các trường hợp được nêu?

A.

Sơ đồ C

B.

Sơ đồ B

C.

Sơ đồ A

D.

Sơ đồ D

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Mắc lần lượt hai điện trở R1 và R2 vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 15V thì dòng điện qua R1, R2 lần lượt là 1,5A và 2A. Hỏi nếu ghép R1 và R2 song song với nhau và nối vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế 45V thì dòng điện qua mạch chính khi đó là bao nhiêu?

A.

I = 1,05A.

B.

I = 105A.

C.

I = một giá trị khác

D.

I = 10,5A

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Có ba điện trở R1 > R2 > R3 được mắc với nhau thành một mạch điện. Đoạn mạch này được nối với nguồn điện có hiệu điện thế U. Xét 4 trường hợp sau
                          

Đặt Un và In là hiệu điện thế và cường độ dòng điện chạy qua điện trở thứ n (với n = 1, 2, 3). Nếu U1 + U2 = U1 + U3 = U thì mạch điện có cách mắc như thế nào trong số các trường hợp được nêu?

A.

Sơ đồ D

B.

Sơ đồ C

C.

Sơ đồ B

D.

Sơ đồ A

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Một đoạn mạch gồm ba điện trở có giá trị lần lượt là R1 = 8Ω, R2 = 12Ω, R3 = 6Ω mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U = 65V. Cường độ dòng điện có thể nhận giá trị đúng nào trong các giá trị sau:

A.

I = 2,25A.

B.

I = 2,5A.

C.

I = 1,5A.

D.

Một giá trị khác

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Mạch điện tam giác là mạch điện gồm ba điện trở mắc như hình vẽ. Giả sử R = R1 = R2 = R3. Nếu nối hai cực của nguồn điện vào lần lượt hai điểm A, B rồi B và C và C và A thì điện trở tương đương R của mạch có tính chất nào kể sau?

                              

A.

Giảm theo thứ tự đã nêu.

B.

Tăng theo thứ tự đã nêu

C.

Không kết luận được vì thiếu yếu tố.

D.

Không thay đổi.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Trên hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hiệu điện thế với ba điện trở khác nhau. Dựa vào đồ thị hãy cho biết thông tin nào sau đây là đúng khi so sánh giá trị của các điện trở?

                       

A.

R1 < R2 < R3.

B.

R1 = R2 = R3.

C.

R1 > R2 > R3.

D.

R2 > R1 > R3.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Có bốn điện trở R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, R4 = 4Ω. Hỏi phải mắc chúng theo sơ đồ nào dưới đây để được điện trở tương đương là R = 2,5Ω.

                  

A.

Sơ đồ c

B.

Sơ đồ d

C.

Sơ đồ a

D.

Sơ đồ b

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Cho mạch điện như hình 3. U = 9 V, R1 =1,5 Ω và hiệu điện thế hai đầu điện trở R2 là 6V. Cường độ dòng điện trong mạch là.

                      

A.

10A

B.

6A

C.

2A

D.

4A

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Ba điện trở giống nhau có cùng giá trị 6Ω. Hỏi phải mắc chúng như thế nào để có điện trở tương đương bằng 4Ω?

A.

Hai điện trở mắc nối tiếp nhau, cả hai cùng song song với điện trở thứ ba.

B.

Hai điện trở song song với nhau, cả hai cùng nối tiếp với điện trở thứ ba.

C.

Cả ba điện trở mắc song song.

D.

Hai điện trở mắc nối tiếp với nhau.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó UAB = 6V, R1 = 4Ω, R2 = 2Ω, R3 = R4 = 3Ω. Số chỉ của ampe kế là:

                         

A.

2A

B.

3A

C.

4A

D.

1A

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán