Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng môn Lý lớp 9 THCS Ngọc Thụy

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 14/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng ?

A.

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi mạch điện kín hay một phần mạch điện kín được giữ cố định trong từ trường và cắt các đường cảm ứng từ.

B.

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi mạch điện kín có cường độ dòng điện rất lớn.

C.

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi mạch điện kín được đặt gần một nam châm mạnh.

D.

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi mạch điện kín hay một phần mạch điện kín chuyển động trong từ trường và cắt các đường cảm ứng từ.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Ba vòng dây dẫn V giống nhau, đặt trước 3 nam châm giống hệt nhau. Trong những trường hợp nào đường sức từ của nam châm xuyên qua vòng dây dẫn nhiều nhất ?

A.

Cả a, b, c đều như nhau.

B.

Trường hợp c.

C.

Trường hợp b.

D.

Trường hợp a.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng ?

A.

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi có sự chuyển động tương đối giữa ống dây và nam châm.

B.

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi ta đưa thanh nam châm vào trong lòng ống dây.

C.

Khi mạch điện kín không chuyển động trong từ trường nhưng từ trường xuyên qua mạch điện đó là từ trường biến đổi theo thời gian.

D.

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi có sự chuyển động đồng thời của ống dây và nam châm nhưng vị trí tương đối giữa chúng không thay đổi.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Cho vòng dây dẫn kín, thanh nam châm như hình 5. Dòng điện cảm ứng không xuất hiện trong vòng dây trong những trường hợp nào dưới đây?

                     

A.

Vòng dây dịch qua trái, nam châm đứng yên.

B.

Vòng dây và nam châm đặt gần nhau và đứng yên

C.

Vòng dây dịch qua phải, nam châm dịch qua trái.

D.

Vòng dây đứng yên, nam châm dịch qua phải.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Kết luận nào sau đây đúng ?
Đường sức từ xuyên qua vòng dây dẫn V biến thiên khi :

A.

Có sự chuyển động tương đối giữa ống dây có dòng điện và vòng dây.

B.

Vòng dây chuyển động không song song với đường sức từ.

C.

Cả 3 đáp án đúng.

D.

Có sự chuyển động tương đối giữa nam châm và vòng dây.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Biết trong trường hợp vòng dây đứng yên, nam châm dịch qua trái thì chiều dòng điện cảm ứng chạy qua vòng dây như hình 6. Hỏi trường hợp nào sau đây cũng có dòng cảm ứng qua vòng dây với chiều như vậy?

                     

A.

Vòng dây dịch qua trái, nam châm đứng yên.

B.

Vòng dây đứng yên, nam châm dịch qua phải.

C.

Vòng dây dịch qua trái, nam châm dịch qua phải.

D.

Vòng dây dịch qua phải, nam châm đứng yên.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Hãy chọn câu phát biểu đúng.
Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là :

A.

Các đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây không đổi.

B.

Cả 3 đúng.

C.

Các đường sức từ song song với mặt phẳng tiết diện S của cuộn dây.

D.

Các đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Hình vẽ dưới đây biểu diễn đường sức từ của một thanh nam châm. Thanh nam châm đứng yên vuông góc với vòng dây dẫn V di chuyển. Tại những vị trí nào đường sức từ xuyên qua vòng dây V là nhiều nhất ?

                            

A.

Tại điểm 1

B.

Tại điểm 2

C.

Tại 1, 2, 3 như nhau.

D.

Tại điểm 3.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Trong trường hợp nào dưới đây trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng ?

A.

Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi

B.

Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.

C.

Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.

D.

Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín rất mạnh.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Ba vòng dây V đước đặt trước ba ống dây dẫn AB giống hệt nhau về hình dạng, kích thước và số vòng. Xác định mối quan hệ của cường độ dòng điện qua ba ống dây.

                                 

A.

I1 = I2 = I3

B.

I1 > I2 > I3

C.

I1 < I2 < I3

D.

I2 > I1 > I3

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán