Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút hiện tượng cảm ứng từ môn Lý lớp 9 THCS Phúc Đồng

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 14/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Quan sát hình vẽ và cho biết khi nào kim của ampe kế sẽ bị lệch (Tức là xuất hiện dòng điện cảm ứng) ?
Chọn trường hợp đúng trong các trường hợp sau:

                                            
 

A.

Cả 3 trường hợp, kim của ampe kế đều bị lệch.

B.

Dịch chuyển đoạn dây dẫn MN tịnh tiến theo phương ngang.

C.

Dịch chuyển đoạn dây dẫn MN tịnh tiến xuống dưới.

D.

Dịch chuyển đoạn dây dẫn MN tịnh tiến lên trên.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Một ống dây dẫn được mắc với điện kế G để nhận biết dòng điện và một thanh nam châm. Trong những trường hợp nào sau đây, kim điện kế G không bị lệch ?

                                                      
 

A.

Đẩy ống dây lên.

B.

Kéo ống dây xuống.

C.

Để thanh nam châm đứng yên trong lòng ống dây.

D.

Cả 3 phương án đúng.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Đặt một khung dây kín hình chữ nhật ABCD trong từ trường đều như hình vẽ. Hãy cho biết thông tin nào sau đây là sai ?

                                                            

A.

Quay khung dây quanh trục trùng với cạnh AD thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

B.

Quay khung dây quanh trục trùng với cạnh BC thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

C.

Dịch chuyển khung dây theo phương song song với các đường sức từ thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

D.

Bóp méo khung dây thì trong thời gian khung dây bị bóp méo, trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Hai ống dây được bố trí như hình vẽ. Cuộn dây 1 được nối với điện kế G, cuộn 2 nối với nguồn. Trong những trường hợp nào sau đây kim điện kế G không bị lệch?

                                            
 

A.

Để ống 1 và 2 đứng yên (3).

B.

Cả (1) và (2).

C.

Đưa ống dây 2 lại gần ống dây 1 (1).

D.

Đưa ống dây 2 ra xa ống dây 1 (2).

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Hình vẽ sau cho thấy sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng trong dây dẫn (Kim ampe kế bị lệch). Mũi tên cho biết chiều dịch chuyển của thanh MN. Hãy chọn phương án đúng?

                                                  
 

A.

Hình a vẽ sai, hình b vẽ đúng.

B.

Cả hai hình đều vẽ sai.

C.

Hình a vẽ đúng, hình b vẽ sai.

D.

Hình a vẽ đúng, hình b vẽ đúng.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Dùng một thanh nam châm và một vòng dây dẫn như hình vẽ. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong những thời gian nào ? Chọn phương án đúng trong những phương án sau :

                                                                                            

A.

(1) và (2) đúng

B.

Trong thời gian giữ cố định nam châm trong lòng vòng dây (3).

C.

Trong thời gian ta đưa nam châm lại gần vòng dây (1).

D.

Trong thời gian ta đưa nam châm ra xa vòng dây (2).

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Hình vẽ sau cho thấy không có dòng điện cảm ứng trong dây dẫn (Kim ampe kế không bị lệch). Mũi tên cho biết chiều dịch chuyển của thanh nam châm. Hãy chọn phương án đúng?

                                                
 

A.

Hình a vẽ đúng, hình b vẽ sai.

B.

Hình a vẽ đúng, hình b vẽ đúng.

C.

Hình a vẽ sai, hình b vẽ đúng.

D.

Cả hai hình đều vẽ sai.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng ? Chọ phương án đúng trong các phương án sau :

A.

Nối hai cực của pin vào hai đâu cuộn dây dẫn.

B.

Nối hai cực của một nam châm vào hai đầu một cuộn dây dẫn.

C.

Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong lòng một cuộn dây dẫn kín.

D.

Đưa một cực của ắc quy từ ngoài vào trong lòng một cuộn dây dẫn kín.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây?

A.

Đưa một cực của pin từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

B.

Nối hai cực của một thanh nam châm với hai đầu của một cuộn dây dẫn.

C.

Cho thanh nam châm rơi từ ngoài vào trong lòng một cuộn dây dẫn kín.

D.

Một cuộn dây dẫn kín nằm cạnh một thanh nam châm.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Hình vẽ sau cho thấy không có dòng điện cảm ứng trong dây dẫn (Kim ampe kế không bị lệch). Mũi tên cho biết chiều dịch chuyển của thanh MN. Hãy chọn phương án đúng?

                                                        
 

A.

Hình a vẽ đúng, hình b vẽ đúng.

B.

Hình a vẽ đúng, hình b vẽ sai.

C.

Hình a vẽ sai, hình b vẽ đúng.

D.

Cả hai hình đều vẽ sai.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán