Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Tiếng Anh THPT chuyên Nguyễn Trãi

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 31/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

In this pure state antimony has no important uses, but ...................... with other substances, it is an extremely useful metal.

A.

combined when physically or chemically

B.

the physical and chemical combination

C.

 it is combined physically and chemically

D.

when combined physically or chemically

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Chọn từ gạch chân cần sửa trong mỗi câu sau.

The United States lie between Canada and Mexico.

A.

and

B.

lie

C.

between

D.

The

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Chọn từ gạch chân cần sửa trong mỗi câu sau.

What difficulty we may encounter, we will certainly work it out.

A.

it out

B.

certainly

C.

What difficulty

D.

encounter

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 

They gave a great deal of thought to their work. 

A.

They thought a great deal of their work.

B.

 They thought a great deal to their work.

C.

They has thought a great deal of their work.

D.

They had thought a great deal of their work.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Chọn câu đúng được sắp xếp từ những từ và cụm từ dưới đây:

the / children / much / receive / guidance / from / their / teachers/

A.

The children receive from their teachers much guidance.

B.

The children receive their teachers from much guidance.

C.

The children receive much guidance from their teachers.

D.

The children receive from much guidance their teachers

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 

I don't care at all whether you stay or go.

A.

Whether you stay or go is my concern.

B.

It doesn't matter much to me whether you stay or go.

C.

I won't take care of you whether you stay or go.

D.

It isn't careful of you to stay or go.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:  

I haven't eaten this kind of food before.

A.

This is the first kind of food have eaten.

B.

 I haven't eaten this kind or food already.

C.

Even before I have not eaten this kind of food.

D.

This is the first time I’ve eaten this kind of food.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Chọn từ được nhấn vào âm tiết khác so với các từ còn lại:

A.

completely

B.

influence

C.

develop

D.

domestic

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:

A.

dominate

B.

constantly

C.

inflation

D.

subsequence

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với phần gạch chân của các từ còn lại:

A.

 conclude

B.

consist

C.

consume

D.

concept

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán