Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Tiếng Anh THPT chuyên Vĩnh Phúc

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 28/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
We had some problems when we checked ....................the hotel. They had reserved the room under the wrong name.

A.

out

B.

into

C.

up

D.

at

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
..............the church service, people keep quiet.

A.

As

B.

During

C.

While

D.

When

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Sorry, I'm late. My car .............on the way here.

A.

moved in

B.

broke down

C.

dropped out

D.

cleared up

Đáp án và lời giải    

Câu 4
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
When I ............in my new job for a month, I ............you whether I like it or not.
 
 
A.

have been/ will tell

B.

am/ would tell

C.

was/ told

D.

has been/ will tell

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
In the dream, my wallet turned .......... a butterfly and flew away.

A.

up

B.

out

C.

with

D.

into

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau:
They gave me a form and told me to ...............

A.

fill in.

B.

fill up.

C.

turn up.

D.

 hand in.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
The harder he worked, ...............he earned.

A.

the most

B.

more

C.

the more

D.

 the less

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
The town was nearer ...............we thought it would be.

A.

then

B.

 than

C.

 that

D.

as

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
A .................tells you an exciting story especially about crime or spy.

A.

romantic

B.

comic

C.

biography

D.

thriller

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Beethoven had to face up to a ...............prejudice against disable people at school.

A.

deep-seated

B.

deep-seat

C.

 long-lied

D.

long-lying

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán