Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên Hùng Vương

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 31/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:

A.

pessimist

B.

strategy

C.

probable

D.

 rearrange

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với phần gạch chân của các từ còn lại:

A.

stopped

B.

helped

C.

 lived

D.

 liked

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Chọn từ được nhấn vào âm tiết khác so với các từ còn lại:

A.

domestic

B.

enterprise

C.

solution

D.

commitment

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với phần gạch chân của các từ còn lại:

A.

straight

B.

days

C.

progress

D.

sandy

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

He………………….the basic course before he tool the advanced one.

A.

has taken

B.

would take

C.

should take

D.

 had taken

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

He forced his wife................him the money.

A.

give

B.

to give

C.

that she gave

D.

to giving

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

How.......................foreign stamps have you collected so far, Jack?

A.

much

B.

little

C.

many

D.

few

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Chọn phương án đúng để hoàn thành câu sau:

Only in Japan…………………..the high levels of western countries.

A.

is industrialization reached

B.

has industrialization

C.

industrialization has reached

D.

industrialization is reached

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

The Pulitzer Prize has been...............................in American literature for more than seventy years.

A.

the most prestigious award

B.

a prestigious award that most

C.

most prestigious award

D.

the award most prestigious that

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Chọn phương án đúng để hoàn thành câu sau:
How…………………since we…………………….school?

A.

are you…………left

B.

were you………………left

C.

have you been………..have left

D.

have you been……………..left

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán