Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút lực đẩy Ác-si-mét môn Lý lớp 8 THCS Bình Khê

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 12/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Kết luận nào sau đây là đúng nhất?

A.

Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét như nhau vì chúng chiếm thể tích trong nước như nhau.

B.

Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.

C.

Thép có khối lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn.

D.

Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét như nhau vì chúng cùng được nhúng trong nước như nhau.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Cách làm nào sau đây không xác định được độ lớn của lực đẩy Ácsimet?

A.

Treo vật vào lực kế. Ghi số chỉ P1 của lực kế khi vật ở trong không khí và số chỉ P2 của lực kế khi vật nhúng chìm trong nước → Fa = P1 – P2.

B.

Đo trọng lượng P của phần nước bị vật chiếm chỗ →Fa = Pnước bị chiếm chỗ.

C.

Đo trọng lượng P của phần vật chìm trong nước → Fa = Pvật chìm trong nước.

D.

Đo trọng lượng P của vật nếu vật nổi trên mặt nước → Fa = Pvật.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Ba quả cầu bằng thép nhúng vào trong nước như hình vẽ. Hỏi lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên quả cầu nào lớn nhất?

A.

Quả cầu 1 vì nhỏ nhất.

B.

Bằng nhau vì đều bằng thép và đều nhúng trong nước.

C.

Quả cầu 2 vì lớn nhất.

D.

Quả cầu 3 vì ở sâu nhất.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Một vật làm bằng kim loại, nếu bỏ vào bình chứa có vạch chia thể tích thì làm cho nước trong bình dâng lên thêm 100cm3. Nếu treo vật vào một lực kế chỉ 7,8N. Cho trọng lượng riêng của nước d = 10000N/m3. Vật làm bằng chất gì?

A.

Sứ

B.

Sắt

C.

Đồng.

D.

Nhôm.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Thả một viên bi rơi vào một cốc nước. Kết quả nào sau đây là đúng?

A.

Càng xuống sâu, lực đẩy Ác-si-mét càng tăng, áp suất tác dụng lên viên bi càng giảm.

B.

Càng xuống sâu, lực đẩy Ác-si-mét càng giảm, áp suất tác dụng lên viên bi càng tăng.

C.

Càng xuống sâu, lực đẩy Ác-si-mét càng giảm, áp suất tác dụng lên viên bi càng giảm.

D.

Càng xuống sâu, lực đẩy Ác-si-mét không đổi, áp suất tác dụng lên viên bi càng tăng.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Lực đẩy tác dụng lên miếng sắt khi nhúng chìm trong nước sẽ nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

A.

F = 15N

B.

F = 25N.

C.

F = 20N.

D.

F = 10N.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Thả một vật làm bằng kim loại vào bình đo thể tích có vạch chia độ thì nước trong bình từ mức 130cm3 dâng lên đến mức 175cm3. Nếu treo vật vào một lực kế trong điều kiện vật vẫn nhúng hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ 4,2N. Cho trọng lượng của nước d = 10000N/m3. Khối lượng riêng của chất làm vật là bao nhiêu?

A.

D = 10333,3kg/m3.

B.

D = 10777,7kg/m3.

C.

Một giá trị khác.

D.

D = 10666,6kg/m3.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng vào nước, một thỏi được nhúng vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn? Tại sao?

A.

Thỏi đồng nhúng trong nước chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu.

B.

Thỏi đồng nhúng trong nước chịu lực đẩy Ac-si-mét nhỏ hơn vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu.

C.

Thỏi đồng nhúng trong dầu chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn vì trọng lượng riêng của dầu lớn hơn trọng lượng riêng của nước.

D.

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên hai thỏi như nhau vì cả hai thỏi cùng chiếm chỗ trong chất lỏng một thể tích như nhau.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Khi lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật có độ lớn bằng trọng lượng của vật (Fa= P) thì vật có thể ở trong trạng thái nào dưới đây?

A.

Vật có thể lơ lửng trong chất lỏng hoặc nổi trên mặt chất lỏng.

B.

Vật chìm xuống và nằm yên ở đáy bình đựng chất lỏng.

C.

Vật chỉ có thể lơ lửng trong chất lỏng.

D.

Vật chỉ có thể nổi trên mặt chất lỏng.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Trong công thức tính lực đẩy Ác-si-mét F = d.V. Các đại lượng d và V là gì?

A.

d là trọng lượng riêng của vật, V là thể tích của vật.

B.

Một câu trả lời khác.

C.

d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của vật.

D.

d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán