Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút máy biến thế môn Lý lớp 9 THCS Ngọc Thụy

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 13/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Máy biến thế, máy phát điện đều dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ, nhưng chúng khác nhau ở chỗ nào?

A.

Máy biến thế biến đổi hiệu điện thế xoay chiều, còn máy phát điện phát sinh ra dòng điện.

B.

Máy biến thế biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều, còn máy phát điện phát sinh ra dòng điện.

C.

Cả 3 đáp án sai.

D.

Máy biến thế biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều, còn máy phát điện phát sinh ra dòng điện.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Trong máy biến thế, các bộ phận có tên như sau :

A.

Cuộn dây cho dòng điện vào là cuộn thứ cấp, cuộn dây lấy dòng điện ra là cuộn sơ cấp.

B.

Cuộn dây cho dòng điện vào là cuộn cung cấp, cuộn dây lấy dòng điện ra là cuộn thứ cấp.

C.

Cả 3 đáp án sai.

D.

Cuộn dây cho dòng điện vào là cuộn sơ cấp, cuộn dây lấy dòng điện ra là cuộn thứ cấp.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Nếu đặt vào hai đầu của cuộn dây sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì từ trường trong lõi sắt sẽ như thế nào? Chọn phương án trả lời đúng :

A.

Biến thiên : Tăng, giảm một cách luân phiên đều đặn.

B.

Không biến thiên.

C.

Luôn tăng.

D.

Luôn giảm.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Phát biểu nào sau đây về máy biến thế là không đúng ?

A.

Số vòng cuộn thứ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.

B.

Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.

C.

Số vòng cuộn sơ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn thứ cấp là máy hạ thế.

D.

Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy hạ thế.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Thiết bị có vai trò quan trọng "nhất" trong quá trình truyền tải điện năng đi xa là:

A.

Cột điện

B.

Máy biến thế.

C.

Tất cả đều quan trọng như nhau.

D.

Dây dẫn to

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 10V, cuộn dây sơ cấp có 4400 vòng. Hỏi cuộn dây thứ cấp có bao nhiêu vòng? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau :

A.

Một kết quả khác

B.

20 vòng.

C.

96800 vòng

D.

200 vòng

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 500 vòng dây, muốn tăng hiệu điện thế lên bốn lần thì cuộn thứ cấp phải quấn thêm bao nhiêu vòng.

A.

125 vòng.

B.

1500 vòng.

C.

1750 vòng.

D.

2000 vòng.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở hai đầu cực của máy là 2000V. Muốn tải điện đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế lên 40 000V. Hỏi phải dùng máy biến thế có các cuộn dây có số vòng theo tỉ lệ nào? Cuộn nào mắc vào hai đầu đường dây tải điện? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau :

A.

n2/n1 = 40, cuộn có n1 vòng mắc vào hai đầu đường dây tải điện.

B.

n2/n1 = 20, cuộn có n2 vòng mắc vào hai đầu đường dây tải điện.

C.

n2/n1 = 1/20, cuộn có n2 vòng mắc vào hai đầu đường dây tải điện.

D.

n2/n1 = 1/40, cuộn có n1 vòng mắc vào hai đầu đường dây tải điện.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều, không đổi để chạy máy biến thế? Câu trả lời nào sau đây là đúng?

A.

Vì khi dùng dòng điện một chiều, không đổi thì từ trường trong lõi của máy biến thế chỉ có thể tăng.

B.

Vì khi dùng dòng điện một chiều, không đổi thì từ trường trong lõi của máy biến thế không biến thiên.

C.

Vì khi dùng dòng điện một chiều, không đổi thì không tạo ra từ trường trong lõi của máy biến thế.

D.

Vì khi dùng dòng điện một chiều, không đổi thì từ trường trong lõi của máy biến thế chỉ có thể giảm.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Máy biến thế đặt tại các trạm biến thế thường được nhúng vào dầu với mục đích gì?

A.

Để cho các bộ phận không bị ăn mòn.

B.

Tất cả sai

C.

Làm mát máy biến thế.

D.

Để máy biến thế dễ dàng dịch chuyển.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán