Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút mối quan hệ giữa các loại hợp chất môn Hóa Học lớp 9 THCS Nguyễn Văn Trỗi

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 14/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Một oxit của nitơ có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 22 và có 63,64% nitơ về khối lượng. Công thức của oxit là:

A.

N2O

B.

NO

C.

N2O5

D.

NO2

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Trong một dung dịch có thể tồn tại những cặp chất nào sau đây:

A.

K2SO4 và BaCl2

B.

NaOH và NaHCO3

C.

FeCl3 và KOH

D.

NaNO3 và K2SO4

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

A.

2KOH + BaSO4  Ba(OH)2 + K2SO4

B.

Ca(OH)2 + MgCl2  CaCl2 + Mg(OH)2

C.

NaOH + HNO3  NaNO3 + H2O

D.

Ba(OH)2 + Na2SO4  BaSO4 + 2NaOH

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Có 5 lọ đựng riêng 5 dung dịch NaOH, Ba(OH)2, HCl, H2SO4, BaCl2. Số hóa chất tối thiểu cần để phân biệt chúng là:

A.

3 chất

B.

1 chất

C.

2 chất

D.

4 chất

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Những cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch:

A.

HBr và AgNO3

B.

KOH và HCl

C.

Na3PO4 và CuCl2

D.

KCl và NaNO3

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Có 3 lọ không nhãn, mối lọ đựng một trong các chất rắn sau: Cu(OH)2, Ba(OH)2, K2CO3. Thuốc thử có thể nhận biết được cả 3 chất trên là:

A.

Dung dịch H2SO4.

B.

Dung dịch H2SO4 hoặc dung dịch HCl.

C.

H2O.

D.

Dung dịch H2SO4 hoặc dung dịch Na2SO4.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Sau khi nung 8g một hỗn hợp kẽm cacbonat và kẽm oxit người ta thu được 6,24g ZnO. Phần trăm khối lượng ban đầu lần lượt là:

A.

51,5% và 48,5%

B.

42,3% và 57,7%

C.

62,5% và 37,5%

D.

32% và 68%

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Cho các phương trình phản ứng:
(1). 2AgNO3 + ...  Fe(NO3)2 + ...
(2). 2AgNO3 + ...  Zn(NO3)2 + ...
(3). 2AgNO3 + ...  Cu(NO3)2 + ...
Các nguyên tố của các phương trình (1), (2), (3) cần điền lần lượt là:

A.

Tất cả đều đúng.

B.

(Fe, Ag), (Zn, Ag), (Cu, Ag)

C.

(Ag, N), (O2, Zn), (Cu, N)

D.

(Ag, Fe), (Ag, Zn), (Ag, Cu)

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Trong các sơ đồ biểu thị tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ sau, sơ đồ nào sai?

A.

Oxit axit + Oxit bazơ  Muối + Nước

B.

Muối + Axit  Muối mới + Axit mới

C.

Bazơ không tan  Oxit bazơ + Muối

D.

Axit + Oxit  Muối + Nước

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Để hòa tan hoàn toàn 3,6g magiê phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,75M:

A.

100 ml

B.

120 ml

C.

160 ml

D.

150 ml

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán