Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 8 Phân tích đa thức thành nhân tử Trường THCS Nguyễn Huệ

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 25/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Đa thức (x – 4)2 + (x – 4) được phân tích thành nhân tử là:

A.

(x + 4)(x – 4)

B.

(x – 4)(x – 3)

C.

(x + 4)(x + 3)

D.

(x – 4)(x – 5)

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Phân tích x3(x2 – 1) - (x2 – 1) thành nhân tử ta được:

A.

(x + 1)3(x + 1)

B.

(x – 1)(x + 1)(x2 + x + 1)

C.

(x – 1)2(x + 1)(x2 – x + 1)

D.

(x – 1)2(x + 1)(x2 + x + 1)

Đáp án và lời giải    

Câu 3

(x + 3)2 – 25 được phân tích thành nhân tử là:

A.

(x – 8)(x – 2)

B.

(x – 8)(x + 2)

C.

(x + 8)(x + 2)

D.

(x + 8)(x – 2)

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Giá trị của biểu thức A = x2 – y2 + 2y – 1 với x = 75; y = 26 là:

A.

– 5000

B.

5000

C.

6500

D.

- 6500

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Giá trị của biểu thức 4(x + y)2 – 9(x – y)2 với x = 2; y = 4 là:

A.

118

B.

108

C.

78

D.

98

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Đa thức 49(y – 4)2– 9(y + 2)2 được phân tích thành nhân tử là:

A.

2(5y + 11)(4y – 24)

B.

2(5y – 11)(4y + 24)

C.

2(5y – 11)(4y – 34)

D.

2(5y + 11)(4y + 34)

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Đa thức 36 – 12x + x2 được phân tích thành nhân tử là:

A.

(6 – x)2

B.

(6 + x)2

C.

(6 + x)3

D.

 (6 – x)3

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Tích của đơn thức x và đa thức 1- x là:

A.

1 - 2x

B.

x - x2

C.

x2 - x

D.

x2 + x

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Tích của đa thức: 4x5 + 7x2 và đơn thức - 3x3 là:

A.

12x8 + 21x5

B.

12x8 - 21x5

C.

-12x8 + 21x5

D.

-12x8 - 21x5

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Tìm x biết (3x + 5)(2x -1) + (5 - 6x)(x + 2) = x. Giá trị x bằng:

A.

-3

B.

-5

C.

5

D.

3

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán