Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề Kiểm Tra 15 Phút Môn Tiếng Anh Trường THPT Chuyên Trần Phú

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 28/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:

A.

regulation

B.

accompany

C.

experience

D.

available

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với phần gạch chân của các từ còn lại:

A.

helped

B.

 lived

C.

stopped

D.

liked

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Chọn từ được nhấn vào âm tiết khác so với các từ còn lại:

A.

follow

B.

hospitable

C.

secondary

D.

particularly

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 
If you work hard, you would be successful in anything you do.

A.

anything

B.

you work

C.

would be

D.

in

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
The story of her hard life was painful to listen to.

A.

The painful story was what she listened to.

B.

 It was hard to listen to her painful story.

C.

Her hard life was painfully told to people.

D.

It was painful to listen to the story of her hard life.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
“Unless you give me a pay rise, I’ll resign,” said Mike.

A.

Mike asked for a pay rise before he would resign.

B.

 Mike asked to resign without a pay rise.

C.

Mike threatened to resign if he didn’t have a pay rise.

D.

Mike was asked to resign without any pay rise.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 
It believed that "Men make house and women make home". 

A.

 home

B.

and

C.

 make

D.

 believed

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
We'd never stayed in such an expensive hotel before.

A.

This is the most expensive hotel we have ever stayed.

B.

We have stayed many hotels more expensive before.

C.

The hotel was more expensive than anywhere we had stayed in before.

D.

This is the cheapest hotel I have ever stayed.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
“Who did you come to the party with?” said Tom to Lyn.

A.

Tom asked Lyn who came to the party with.

B.

Tom asked Lyn who she had come to the party with.

C.

Tom asked Lyn who did she come to the party with.

D.

Tom wanted to know with who Lyn had come to the party.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
“No, I didn’t steal anything from her,” said Henry.

A.

Henry asked not to stealing things from her.

B.

Henry denied stealing things from her.

C.

 Henry confirmed that he had stolen things from her.

D.

Henry refused to steal things from her.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán