Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 3 Trường Lê lợi

; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 10/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Biết: A = 36 : a ; B = 42 : a Hãy so sánh A và B:

A.

A = B

B.

B > A

C.

Không thể so sánh được

D.

A > B

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Số lớn nhất trong các số: 85732; 85723; 78523; 78352 là:

A.

78352

B.

78523

C.

85723

D.

85732

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Biết x < 7 và x là số chẵn. Vậy x có thể là:

A.

2 và 0

B.

0, 2, 4 và 6

C.

4 và 6

D.

2, 4 và 6

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Số 54175 đọc là:

A.

Năm mươi bốn nghìn một trăm năm mươi bảy.

B.

Năm mươi bốn nghìn bảy trăm mười lăm.

C.

Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm

D.

Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy lăm.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Số 2434 đọc là:

A.

Hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn

B.

Hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn

C.

Bốn nghìn hai trăm ba mươi bốn.

D.

Bốn trăm ba mươi bốn

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Có 3 hộp bánh, mỗi hộp có 4 gói bánh, mỗi gói có 6 cái bánh. Hỏi tất cả có bao nhiêu cái bánh?

A.

13 cái

B.

48 cái

C.

72 cái

D.

18 cái

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Viết 1 số có 5 chữ số khác nhau biết chữ số hàng nghìn gấp 3 lần chữ số hàng chục còn chữ số hàng trăm bằng 1/4 chữ số hàng đơn vị. Số đó là:

A.

29238

B.

39134

C.

56228

D.

56124

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Viết tất cả các số có 2 chữ số thì phải viết chữ số 9 bao nhiêu lần:

A.

9 lần

B.

10 lần

C.

18 lần

D.

19 lần

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Tìm số dư của phép chia: 29 : 6

A.

3

B.

1

C.

2

D.

5

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Bạn Hồng làm xong bài Toán về nhà trong 17 phút. Bạn Mai làm xong bài Toán đó trong 1/3 giờ. Bạn Huệ làm xong bài Toán đó trong 1/4 giờ. Bạn Lan làm xong bài Toán đó trong 19 phút. Hỏi ai làm nhanh nhất?

A.

Bạn Hồng

B.

Bạn Lan

C.

Bạn Huệ

D.

Bạn Mai

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Số nào trong các số dưới đây mà khi quay ngược lại giá trị của số đó sẽ thay đổi

A.

986

B.

608

C.

609

D.

888 

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình trên đều dài 1cm. Tổng diện tích của tất cả các hình vuông có trong hình trên là:

A.

16 cm2

B.

24 cm2

C.

8 cm2

D.

4 cm2

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Số cần điền vào vị trí của x là:

A.

24

B.

23

C.

21

D.

22

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Số bị chia gấp 3 lần thương, thương gấp 3 lần số chia. Số bị chia là:

A.

18

B.

24

C.

9

D.

27

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán