Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 5 trường tiểu học Lê Quý Đôn

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 10/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Số nào trong các số sau đây chia hết cho 3: 

A.

 872

B.

203

C.

161

D.

738

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Trung bình cộng của hai số là 183. Biết một trong hai số là 98. Tìm số còn lại. Số còn lại là:

A.

281

B.

464

C.

85

D.

268

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Giữa hai số chẵn có 31 số lẻ. Hiệu giữa hai số đó là:

A.

62

B.

63

C.

64

D.

65

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Tổng hai số là 32916 và hiệu hai số là 320. Tìm số lớn.

A.

16298

B.

16618

C.

32596

D.

16778

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Tích của hai số bằng 47742. Nếu tăng số thứ nhất lên 4 lần và giảm số thứ hai đi 3 lần thì tích mới của hai số là:

A.

3979

B.

572904

C.

35807

D.

63656

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Trong một phép trừ, sau khi bớt ở số bị trừ đi 134 đơn vị và thêm vào số trừ 128 đơn vị thì hiệu của phép trừ đó là 619. Tìm hiệu ban đầu của phép trừ. Hiệu ban đầu của phép trừ là:

A.

613

B.

357

C.

625

D.

881

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Giữa hai số tự nhiên có 25 số tự nhiên khác. Hiệu giữa hai số đó là:

A.

23

B.

24

C.

25

D.

26

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Tính giá trị của biểu thức a + b : 12 với a = 312 và b = 2460. Giá trị của biểu thức là

A.

231

B.

517

C.

751

D.

321

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Khi nhân một số với 36. Một bạn đã đặt nhầm các tích thẳng cột với nhau và được kết quả là 41967. Tích đúng là:

A.

4663

B.

167868

C.

1166

D.

1165

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Giữa hai số lẻ có 28 số chẵn. Hiệu giữa hai số đó là:

A.

54

B.

55

C.

56

D.

57

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán