Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Chánh Nghĩa

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 27/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Biết là một số tự nhiên và n + 3 chia hết cho n – 1. Giá trị của n:

A.

Không thể là 2.

B.

Có thể chia hết cho 9.

C.

Có thể chia hết cho 4.

D.

Không thể là số chính phương.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Số tự nhiên có 4 chữ số . Phát biểu nào đúng khi nào về số này?

A.

Nếu số này chia hết cho 5 thì không thể chia hết cho 3.

B.

Nếu a = 2 thì số này chia hết cho cả 2, 3, 9.

C.

Nếu a = 0 thì số này chia hết cho 2, 3, 5.

D.

Số này có thể chia hết cho cả 2, 3, 5, 9.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Khẳng định nào sau đây là sai?

A.

Trong 3 số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 3.

B.

Tổng của 5 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 5.

C.

Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 4.

D.

Trong 2 số tự nhiên liên tiếp có một chữ số chia hết cho 2.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A.

Các số chia hết cho cả 2 và 5 thì chia hết cho 102.

B.

Các số có dạng 2.k với k  N chỉ chia hết cho 2.

C.

Các số có dạng  chỉ chia hết cho 5, không chia hết cho 2.

D.

Số 10100chia hết cho 2, 5, 10.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Cho tổng T = 24 + 46 + 52 + x với x  N. Biết tổng T không chia hết cho 2, x có thể là giá trị nào sau đây?

A.

3.

B.

6.

C.

4.

D.

2.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Cho 7 < 2x< 33 (x  N) và M = 34 + 35 + x – 15. Biết M chia hết cho 3, giá trị của x là:

A.

x = 9.

B.

x = 6.

C.

x = 3.

D.

x = 4.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Số chia hết cho 2 và 3. Khi đó * là:

A.

8 hoặc 2.

B.

2 hoặc 5.

C.

0 hoặc 4.

D.

5 hoặc 8.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Tổng, hiệu nào sau đây không chia hết cho 6?

A.

60 – 14.

B.

80 + 17 + 9.

C.

54 – 36.

D.

48 + 54.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Chọn phát biểu sai:

A.

Chỉ những số có chữ số tận cùng là 0, 5 mới chia hết cho 5.

B.

Các số chia hết cho cả 2 và 5 phải có chữ số tận cùng là số 0.

C.

Chỉ có những số có chữ số tận cùng là 2, 4, 6, 8 mới chia hết cho 2.

D.

Các số có dạng 2.k + 1 với k  N đều không chia hết cho 2.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Trong các số sau số nào chia hết cho 3.

A.

7421.

B.

323.

C.

7853.

D.

246.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán