Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Viết Xuân

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 26/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho biết –12 . x < 0. Số thích hợp với x có thể là:

A.

x = -2

B.

x = 0

C.

x = -1

D.

x = 2

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Số nào sau đây là bội của – 45.

A.

15.

B.

60.

C.

90.

D.

– 60.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Trong các số sau, số nào chỉ có đúng 4 ước?

A.

– 57.

B.

56.

C.

63.

D.

– 59.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Cho số nguyên x thỏa mãn: (4x + 3)  (x – 2). Số x không thể nhận giá trị nào sau đây?

A.

1.

B.

3.

C.

7.

D.

5.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Tất cả những số nguyên n thích hợp để n + 4 là ước của 5 là:

A.

+1; -3; -9; -5

B.

3.

C.

7.

D.

5.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Cho hai tập hợp A = {x } và tập hợp B = . Kết luận đúng là:

A.

\(\cap \) B \(\oslash \).

B.

\(\cap\) B = {2 ; -2}.

C.

A và B là hai tập hợp không bằng nhau.
 

D.

\(\cap\) B = {2}.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Số nào sau đây là ước của – 15?

A.

0.

B.

10.

C.

– 10.

D.

– 5.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Tìm x biết: 3.x = - 15.

A.

2 và -2

B.

1; -1; 2; và –2

C.

1; -1; 2

D.

1 và –1

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 5 là:

A.

1 và –1

B.

5 và –5

C.

1; -1; 5 và -5

D.

1; -1; 2

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của - 3 là:

A.

2 và -2

B.

1; -1; 2; và –2

C.

1; -1; 2

D.

1 và –1

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán