Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Thanh Bình

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 26/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho biểu thức A = . Để A là phân số, điều kiện của n là:

A.

n > 3.

B.

n bất kỳ.

C.

n < 3.

D.

\(\neq \) 3.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Phân số không bằng phân số \(3\over5\) là:

A.

\(6\over15 \)

B.

\(12\over20\)

C.

\(6\over10\)

D.

\(18\over30\)

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Phân số không bằng phân số \(-{2\over9}\) là:

A.

\(-{4\over19}\)

B.

\(-{10\over45}\)

C.

\(-{2\over9}\)

D.

\(-{6\over27}\)

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Cho p =\(n+4\over2n-1\) ,n \(\in \) N

A.

Với n = 1 thì p nguyên tố.

B.

Với n = 1, n = 5 thì p nguyên tố.

C.

Với n = 2; n = 5 thì p nguyên tố.

D.

Với n = 1, n = 2 thì p nguyên tố.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Cặp số (2,9) cho ta phân số \(2\over9\); các cặp số nào sau đâu không cho ta phân số:

A.

(-5;0)

B.

(1,5;3)

C.

(-2;7)

D.

(4;-15)

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Một giờ, kim giờ quay được:

A.

\(1\over6\) vòng.

B.

2 vòng.

C.

1 vòng.

D.

\(1\over12\) vòng.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Phân số bằng với phân số \(-{3\over4}\) là:

A.

\(3\over4\)

B.

\({-3\over-4}\)

C.

\(3\over-4\)

D.

\(75\over100\)

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Cặp phân số nào sau đây là bằng nhau:

A.

\(1\over2\) và \(-2\over4\).

B.

\(-2\over7\) và \(6\over-21\).

C.

\(-4\over5\) và \(-7\over9\)

D.

\(8\over12\) và \(-8\over12\)

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Cho biểu thức A = .Các giá trị của n để A là số nguyên là:

A.

{ - 4; 2; 4; 10}.

B.

{ - 1; 1; - 3; 3}.

C.

{ - 4; 2; 4; 7}.

D.

{- 1; 1; 7; - 7}.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Giả sử a và b là hai số nguyên, b \(\neq\) 0. Biết rằng chỉ có một trong bốn đẳng thức sau là đúng?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán