Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Thanh Bính

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 26/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Biết AB = 6cm, BC = 6cm thì:

A.

AC = 12cm.

B.

AC = 0 cm.

C.

AC = 18cm.

D.

AC = 24cm.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Nếu tăng độ dài các cạnh của một hình 4 cạnh lên gấp đôi thì:

A.

Chu vi hình đó tăng gấp 4 lần.

B.

Chu vi hình đó tăng gấp đôi.

C.

Chu vi hình đó giảm 4 lần.

D.

Chu vi hình đó giảm một nửa.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Cho 5 điểm thẳng hàng A, B, C, D, E có:

A.

10 đoạn thẳng được tạo thành từ 5 điểm trên.

B.

4 đoạn thẳng được tạo thành từ 5 điểm trên.

C.

8 đoạn thẳng được tạo thành từ 5 điểm trên.

D.

7 đoạn thẳng được tạo thành từ 5 điểm trên.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D, trên tia đối của tia CD lấy điểm E, AC cắt BE tại I. Hai tia đối nhau là:

A.

BA và BD.

B.

CI và CD.

C.

EB và EI.

D.

IE và IB.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Cho 4 điểm A, B, C, D thẳng hàng theo thứ tự đó. Kết luận đúng là:

A.

AC > BD.

B.

AB > BC.

C.

BC < AD.

D.

CD > AB.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Cho đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M, trên tia đối của tia BA lấy điểm N sao cho AM = BN. Khi đó:

A.

AN = BM.

B.

MB = MN.

C.

AB = MN.

D.

AB > MN.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Cho các đoạn thẳng AB = 1cm, CD = 4cm, EG = 2cm, HK = 3cm. Sắp xếp các đoạn thẳng theo thứ tự nhỏ dần. Cách sắp xếp nào đúng?

A.

AB, EG, KH, CD.

B.

CD, HK, EG, AB.

C.

EG, HK, CD, AB.

D.

AB, CD, EG, HK.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Cho đường thẳng và hai điểm A, B thuộc đường thẳng d. Trên tia đối của tia AB lấy điểm C, trên tia đối của tia BC lấy điểm D. Khi đó:

A.

Hai tia BA và BD trùng nhau.

B.

C nằm giữa A và D.

C.

B nằm giữa A và D.

D.

Hai tia CA và CD đối nhau.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Điểm M nằm giữa hai điểm A và C, điểm N nằm giữa hai điểm C và B. Kết luận nào sau đây không đúng?

A.

Tia CN trùng với tia CB.

B.

Tia CM trùng với tia CA.

C.

Tia CA và tia CB trùng nhau.

D.

Tia NC và tia NM đối nhau.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D, trên tia đối của tia CD lấy điểm E, AC cắt BE tại I. BC cắt DI tại H. Hai tia trung nhau là:

A.

CA và CI. 

B.

HA và HI. 

C.

HC và HB.

D.

HD và HI. 

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán