Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Thanh Hải

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 26/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Trung điểm M của đoạn thẳng AB:

A.

là điểm nằm chính giữa của đoạn thẳng AB.

B.

là điểm nằm giữa A và B.

C.

là điểm cách đều A và B.

D.

không phải là duy nhất.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Cho đoạn thẳng AB có độ dài 16. Có I là trung điểm của AB. K là trung điểm của AI, H là trung điểm của AK, M là trung điểm của AH. Độ dài AM bằng:

A.

4cm.

B.

1cm.

C.

2cm.

D.

8cm.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Cho đoạn thẳng AB có độ dài 60cm. Gọi C là điểm thuộc tia đối của tia AB. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AC, gọi N là trung điểm của đonạ thẳng CB. Độ dài đoạn thẳng MN bằng:

A.

20cm.

B.

30cm.

C.

60cm.

D.

15cm

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Trên dường thẳng d cho 3 điểm A, B, C. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AB và BC. Khi đó:

A.

IK = AB + BC.

B.

IK = AB – BC

C.

IK = (AB – BC) : 2.

D.

IK = (AB + BC) : 2.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Cho 4 điểm A, B, C, D theo thứ tự đó nằm trên một đường thẳng biết AB = CD = 6cm, BC = 10cm. Kết luận nào sau đây không đúng?

A.

AB = (AD – BC) : 3.

B.

AC = BD.

C.

AD = 22 cm.

D.

AD và BC có cùng trung điểm.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Cho đoạn thẳng AB = 20 cm. Điểm I là trung điểm của AB, điểm D và E lần lượt là trung điểm của AI và BI. Khi đó:

A.

DE = 10cm.

B.

DE = 5cm.

C.

AD = 10cm.

D.

AD = 20cm.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Đoạn thẳng AB dài 100cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm D sao cho BD = 9cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C (AC < AD). Gọi I là trung điểm của CD. Biết dộ dài AI = 71 cm, độ dài IC bằng:

A.

10cm.

B.

9cm.

C.

29cm

D.

20cm.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Cho đoạn thẳng AB = 100cm. Ba điểm C, D, E teo thứ tự đó chia đoạn thẳng AB thành 4 phần bằng nhau. Kết luận đúng là:

A.

Độ dài mỗi đoạn thẳng là 20cm.

B.

DA và DA là hai tia trùng nhau.

C.

D là trung điểm của CE.

D.

CD và CB là hai tia đối nhau.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Cho đoạn thẳng MN. Gọi A là một điểm thuộc MN. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng MA và NA. Biết IK = a. Độ dài MN bằng:

A.

a : 2.

B.

2a.

C.

a.

D.

4a.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Hai tia đối nhau Ox và Oy. Trên tia Ox lấy điểm A và M sao cho OA < OM. Trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB = OA. Khi đó:

A.

MA + MB = OM.

B.

MA + MB = 2OM.

C.

MA + MB = 4OM.

D.

MA + MB = OM.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán