Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút nhôm môn Toán lớp 3 tiểu học Phú Cường

; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 12/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Một giờ gấp 5 phút số lần là:

A.

20 lần

B.

15 lần

C.

10 lần

D.

12 lần

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 45 thì bằng 100 trừ đi 27? Số cần tìm là:

A.

73

B.

38

C.

28

D.

27

Đáp án và lời giải    

Câu 3

1 hm = … m. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.

100

B.

1

C.

10

D.

1000

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Ngăn trên có 9 cuốn sách, ngăn dưới có 12 cuốn sách. Hỏi phải chuyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới bao nhiêu cuốn sách để số sách ở ngăn dưới gấp đôi số sách ở ngăn trên.

A.

3 cuốn

B.

5 cuốn

C.

2 cuốn

D.

4 cuốn

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Thùng thứ nhất đựng 78 lít sữa. Thùng thứ 2 đựng ít hơn thùng thứ nhất 9 lít nhưng nhiều hơn thùng thứ ba 7 lít. Hỏi cả ba thùng đựng bao nhiêu lít sữa?

A.

109 lít

B.

216 lít

C.

218 lí

D.

209 lít

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 7:

A.

8 số

B.

10 số

C.

7 số

D.

9 số

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Chữ số 5 ở số 45 678 thuộc hàng nào?

A.

Hàng nghìn

B.

Hàng chục nghìn

C.

Hàng chục

D.

Hàng trăm

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Một số khi chia cho 6 thì được thương là 8. Hỏi số đó đem chia cho 4 thì được thương là bao nhiêu?

A.

10

B.

12

C.

2

D.

8

Đáp án và lời giải    

Câu 9

3km 12m = ..... m Số cần điền vào chỗ chấm là:

A.

312

B.

15

C.

3012

D.

36

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Tìm x, biết: 182 : x = 7

A.

24

B.

175

C.

26

D.

1274

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 20cm, chiều rộng 18cm?

A.

38cm

B.

56cm

C.

29cm

D.

76cm

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Thứ hai tuần này là ngày 25, thứ hai tuần trước là ngày

A.

19

B.

18

C.

16

D.

17

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Số gồm: 47 trăm, 5 chục, 18 đơn vị viết là:

A.

4768

B.

6748

C.

7648

D.

4758 

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Chị em năm nay 15 tuổi, 3 năm trước tuổi em bằng 2 1 tuổi chị. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?

A.

6 tuổi

B.

12 tuổi

C.

5 tuổi

D.

9 tuổi

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán