Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút rượu etylic môn Hóa Học lớp 9 THCS Nguyễn Văn Tiết

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 14/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Đun nóng a gam một hỗn hợp gồm 2 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 21,6 g nước và 72 g hỗn hợp 3 ete. Giá trị của a là:

A.

91,6 g

B.

93,6 g

C.

95,8 g

D.

96,3 g

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Đốt cháy một lượng rượu đơn chức A thu được 4,4 g CO2 và 3,6 g H2O. Công thức phân tử của rượu là:

A.

C2H5OH

B.

CH3OH

C.

C3H7OH

D.

C4H9OH

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Rượu etylic có công thức phân tử là C2H6O. Công thức cấu tạo của nó là:

A.

CH3-CH2-OH (1)

B.

CH2-CH2-OH2 (3)

C.

Cả (1) và (2)

D.

CH3-O-CH3 (2)

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Đun nóng 132,8 g hỗn hợp rượu đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 111,2 g hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Số mol mỗi ete là:

A.

0,8 mol

B.

0,4 mol

C.

0,2 mol

D.

Tất cả đều sai

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Đun nóng m1 gam rượu no đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ 170oC thu được m2 gam một chất Y. Tỉ khối của Y so với X bằng 0,7. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. Công thức phân tử của X là:

A.

C3H7OH

B.

Kết quả khác

C.

C4H9OH

D.

C2H5OH

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Trộn 100 cmrượu etylic tinh khiết với 100cm3 nước thu được hỗn hợp có thể tích là:

A.

Nhỏ hơn 200 cm3

B.

Lớn hơn 200cm3

C.

200 cm3

D.

Không xác định được

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Cho hỗn hợp gồm 1,6 g rượu A và 2,3 g rượu B là 2 rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na 1,12 lít H2(đktc). Công thức phân tử của 2 rượu là:

A.

C2H5OH, C3H7OH

B.

C3H7OH, C4H9OH

C.

Kết quả khác

D.

CH3OH, C2H5OH

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Cho Na phản ứng hoàn toàn với 18,8 g hỗn hợp 2 rượu kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của rượu etylic thấy sinh ra 5,6 lít H2 (đktc). Công thức phân tử 2 rượu đó là:

A.

CH3OH, C2H5OH

B.

C2H5OH, C3H7OH

C.

C3H7OH, C4H9OH

D.

C4H9OH, C5H11OH

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Rượu etylic có lẫn một ít nước, có thể dùng chất nào sau đây để làm khan rượu?

A.

CuO

B.

Tất cả đều được

C.

CuSO4 khan

D.

Một ít Na

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Trong dung dịch rượu X 94% (theo khối lượng). Tỉ lệ số mol rượu : số mol nước là 43 : 7. Rượu X có công thức phân tử là:

A.

CH3OH 

B.

C4H9OH

C.

Kết quả khác

D.

C2H5OH

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán