Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn lớp 9 THCS Lương Yên

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 11/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho (O; 3 cm) và (O’; 1cm) tiếp xúc ngoài tại A. Vẽ 2 bán kính OB; O’C song song với nhau thuộc cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ OO’. Gọi I là giao điểm của BC và OO’. Tính OI

A.

7 cm

B.

5 cm

C.

8 cm

D.

6 cm

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Cho hình vuông ABCD. Vẽ (D; DC) và (O) đường kính BC, chúng cắt nhau tại 1 điểm thứ 2 là E. Tia CE cắt AB tại M, tia BE cắt AD tại N. Chọn đáp án sai

A.

M là trung điểm của AB

B.

N là trung điểm của AD. 

C.

BM = BC 

D.

OI // BE 

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng d. Khi đó, số điểm chung tối đa của chúng là:

A.

3 điểm 

B.

2 điểm

C.

4 điểm

D.

1 điểm

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Cho đường tròn (O; R) và dây cung AB = 1,6R. Vẽ một tiếp tuyến song song với AB, cắt các tia OA; OB theo thứ tự tại M và N. Khi đó, diện tích tam giác OMN bằng:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Xét (O; R) và đường thẳng a, d là khoảng cách từ O đến a. Nếu a tiếp xúc với (O; R); a = 4 cm thì R bằng:

A.

4 cm 

B.

5 cm

C.

3 cm

D.

6 cm

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Cho đường tròn (O; 2cm) và một điểm A chạy trên đường tròn đó. Từ A vẽ tiếp tuyến xy. Trên xy lấy một điểm M sao cho AM =   (cm). Khi đó điểm M di động trên:

A.

Đường tròn (O; 5cm) 

B.

Đường tròn (O; 3cm) 

C.

Đường tròn (O; 2cm)

D.

Đường tròn (O; 4cm)

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Coi d là khoảng cách từ O đến đường thẳng a, khẳng định sai là: 

A.

Nếu đường thẳng a và đường tròn (O; R) cắt nhauthì  d  R

B.

 Nếu đường thẳng a và đường tròn (O; R) tiếp xúc nhauthì d = R 

C.

Nếu đường thẳng a và đường tròn (O; R) không giao nhauthì d > R

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Cho hình thang vuông ABCD (A = D = 900); AB = 4cm; BC = 13 cm; CD = 9cm. Tính độ dài AD

A.

12 cm

B.

10 cm

C.

103cm

D.

11 cm

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Cho đường thẳng a và điểm O cách a một khoảng 2,5 cm. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính 5 cm. Khi đó đường thẳng a

A.

Không cắt đường  tròn (O).

B.

Cắt đường tròn (O). 

C.

Tiếp xúc với đường tròn (O). 

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau và cách nhau một khoảng là 5 cm. Lấy O thuộc b, vẽ đường tròn tâm O bán kính 5 cm. Khi đó:

A.

Đường thẳng a tiếp xúc với đường tròn

B.

Đường thẳng a không cắt đường tròn

C.

Đường thẳng a và đường tròn cắt nhau

D.

Đường thẳng a và đường tròn không có điểm chung

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán