Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút môn toán lớp 3 Trường nguyễn trãi

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 13/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Trong phép chia hết, 9 chia cho số nào để được thương lớn nhất?

A.

0

B.

3

C.

9

D.

1

Đáp án và lời giải    

Câu 2

4m 4 cm = ......... cm

A.

44

B.

404

C.

4004

D.

440 

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Một số khi chia cho 8 thì có số dư là 5. Hỏi số đó đem chia cho 4 sẽ có số dư là bao nhiêu?

A.

0

B.

2

C.

1

D.

3

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Một hình vuông có cạnh là 8 m. Chu vi của hình vuông đó là:

A.

32 m

B.

36 m

C.

38 m

D.

37 m

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Biết AB = 60mm. Diện tích hình vuông ABDC là:

A.

36 cm²

B.

36 mm

C.

3600 cm²

D.

3600 mm

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Phân tích số 20187 thành tổng. Cách phân tích nào dưới đây là đúng:

A.

20000 + 100 + 80 + 7

B.

20000 + 1000 + 80 + 7

C.

20000 + 100 + 8 + 7

D.

2000 + 100 + 80 + 7

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Cho 5 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5. Từ 5 chữ số đó có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 12?

A.

6 số

B.

7 số

C.

12 số

D.

10 số

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Từ 3 chữ số: 1, 2, 0 có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau

A.

3 số

B.

6 số

C.

5 số

D.

4 số

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Năm nay mẹ em 36 tuổi, tuổi em ít hơn 3 1 tuổi mẹ là 3 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?

A.

10 tuổi

B.

12 tuổi

C.

9 tuổi

D.

11 tuổi

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Khối lớp 3 có 123 học sinh. Khối lớp 4 có nhiều hơn khối lớp 3 là 34 học sinh nhưng ít hơn khối lớp 5 là 45 bạn. Hỏi cả 3 khối có bao nhiêu học sinh?

A.

392 học sinh.

B.

482 học sinh.

C.

472 học sinh.

D.

202 học sinh.

Đáp án và lời giải    

Câu 11

72 : ( 2 x 4 ) = ?

A.

9

B.

10

C.

144

D.

124

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Một lớp học có 28 học sinh xếp đều vào 4 hàng. Hỏi 3 hàng có bao nhiêu học sinh.

A.

14

B.

18

C.

21

D.

17

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Số bé nhất trong các số : 21011; 21110; 21101; 21001 là

A.

21001

B.

21110

C.

21101

D.

21011 

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Hình trên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác:

A.

9 hình tam giác, 2 hình tứ giác

B.

5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C.

9 hình tam giác, 4 hình tứ giác

D.

5 hình tam giác, 5 hình tứ giác

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán