Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Consolidation 1 (Units 1 - 4)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 25/07/2016
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

I ............................ pleased that you and your family are well.

A.

do

B.

Will be

C.

was

D.

am

Chi tiết

Câu 2

Hello, .....................is Westwood 738516

A.

Here

B.

That

C.

It

D.

This

Chi tiết

Câu 3

What do you think for this new record?

A.

for

B.

 this

C.

What

D.

do

Chi tiết

Câu 4

They say he has..................money.

A.

lots

B.

plenty

C.

 man

D.

a lot of

Chi tiết

Câu 5

.......................is he? - He is a high school teacher.

A.

Who

B.

What

C.

Whom

D.

Which

Chi tiết

Câu 6

Jane is in class. She .................physics.

A.

studying

B.

studies

C.

 study

D.

 is studying

Chi tiết

Câu 7

Who is the girl talks to our teacher?

A.

to

B.

is

C.

who

D.

talks

Chi tiết

Câu 8

I have a sister but....................brothers.

A.

none

B.

no

C.

some

D.

any

Chi tiết

Câu 9

Lan often goes to library when she is having time.

A.

goes

B.

when

C.

is having

D.

to

Chi tiết

Câu 10

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.

A.

pleasure

B.

please

C.

easy

D.

meat

Chi tiết

Câu 11

Could you like a drink? - That's very kind of you.

A.

like

B.

of

C.

That's

D.

Could

Chi tiết

Câu 12

It's raining heavily. What a.....................day!

A.

long

B.

 wet

C.

hard

D.

 hot

Chi tiết

Câu 13

Will you come to my birthday....................?

A.

holiday

B.

festival

C.

 party

D.

dinner

Chi tiết

Câu 14

 Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

capital

B.

class

C.

past

D.

 after

Chi tiết

Câu 15

........................a nice weekend!

A.

Pass

B.

Spend

C.

Make

D.

 Have

Chi tiết

Câu 16

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

break

B.

season

C.

steak

D.

 great

Chi tiết

Câu 17

Will you be................tomorrow evening?

A.

free

B.

happy

C.

 busy

D.

sad

Chi tiết

Câu 18

A nurse looks after sick people in...................

A.

 supermarket

B.

 hospital

C.

factory

D.

bookshop

Chi tiết

Câu 19

You can find magazines and newspaper in (1) the racks in (2) the middle.

A.

 can

B.

in (1)

C.

middle

D.

in (2)

Chi tiết

Câu 20

How...............? - I am 60.

A.

old are you

B.

old you are

C.

 much old are you

D.

you are old

Chi tiết

Câu 21

How.......................do you eat in a restaurant? Once a month.

A.

far

B.

 long

C.

often

D.

much

Chi tiết

Câu 22

What is ..................in your schoolbag? - Oh, Nothing.

A.

these

B.

they

C.

 that

D.

those

Chi tiết

Câu 23

Her mother is a.....................She teaches in a primary school.

A.

nurse

B.

worker

C.

teacher

D.

cooker

Chi tiết

Câu 24

What time....................back?

A.

is he coming

B.

he coming

C.

comes he

D.

he does come

Chi tiết

Câu 25

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

 fire

B.

first

C.

bird

D.

shirt

Chi tiết

Câu 26

How far it is from here to the city post office?

A.

 it is

B.

How far

C.

to

D.

 from

Chi tiết

Câu 27

What's your ...............subject, Lan? I like History.

A.

 like

B.

favorite

C.

 famous

D.

popular

Chi tiết

Câu 28

When I'm away from home, I..............my parents very much.

A.

love

B.

miss

C.

look

D.

like

Chi tiết

Câu 29

I like going swimming and fish in my free time.

A.

fish

B.

 in

C.

going

D.

free time

Chi tiết

Câu 30

Is your new house bigger..............your old house?

A.

as

B.

of

C.

than

D.

then

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam