Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 học kỳ II

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 08/09/2016
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Is John a ....................boy? - Yes, he's a member of the football team

A.

sporty

B.

lazy

C.

busy

D.

lucky

Chi tiết

Câu 2

Jack speaks English. He speaks a little French..............

A.

so

B.

 so well

C.

 either

D.

too

Chi tiết

Câu 3

Eat the food you enjoy, but don't have..................

A.

Too much

B.

 Lot of

C.

 Too many

D.

Many

Chi tiết

Câu 4

There are some programs for young people, but they are not……………….

A.

exciting

B.

 excited

C.

 to excite

D.

excite

Chi tiết

Câu 5

What did you do the last time you have a cold?

A.

did

B.

 have

C.

last time

D.

do

Chi tiết

Câu 6

Don't forget……………….your teeth after having meals and before going to bed.

A.

to clear

B.

to tidy

C.

to clean

D.

to brush

Chi tiết

Câu 7

Hoa's parents are farmers. They are always busy at…………..time.

A.

season

B.

free

C.

 spare

D.

harvest

Chi tiết

Câu 8

I don’t like cats, and ……………………

A.

neither my wife

B.

my wife doesn’t, either

C.

so doesn’t my wife

D.

my wife, too

Chi tiết

Câu 9

They organized the WFF…………………..everyone wished to keep it.

A.

therefore

B.

So

C.

But

D.

because

Chi tiết

Câu 10

......................do you brush your teeth a day, Minh? Twice

A.

How

B.

How often

C.

When

D.

What

Chi tiết

Câu 11

She told me to wash and ironing my own clothes.

A.

own

B.

ironing

C.

 told

D.

my

Chi tiết

Câu 12

I’m glad to hear you all are………………

A.

alright

B.

fine

C.

All a, b, c

D.

well

Chi tiết

Câu 13

Eat…………………and exercise regularly then you'll be fit and healthy

A.

careful

B.

hard

C.

good

D.

well

Chi tiết

Câu 14

When you have a bad cold you …………………..and sneeze a lot.

A.

 ache

B.

laugh

C.

talk

D.

cough

Chi tiết

Câu 15

We walk to school instead of…………………..motorbike or bicycle trips.

A.

 took

B.

take

C.

taking

D.

to take

Chi tiết

Câu 16

She advises Hoa to get up (1) early and not staying up (2) late.

A.

staying

B.

up (2)

C.

late

D.

up (1)

Chi tiết

Câu 17

It will………………..me a few more minutes to finish.

A.

get

B.

take

C.

 ask

D.

give

Chi tiết

Câu 18

Hoa's mother wants her look after herself.

A.

wants

B.

after

C.

herself

D.

look

Chi tiết

Câu 19

You can go boating and…………………

A.

sailed

B.

to sail

C.

sailing

D.

sail

Chi tiết

Câu 20

I can find my passport but I can’t find your.

A.

 find

B.

can’t

C.

your

D.

but

Chi tiết

Câu 21

Why does Minh's tooth hurt?.....................it has a cavity.

A.

But

B.

And

C.

Because

D.

So

Chi tiết

Câu 22

Summer is …………………..than Autumn.

A.

hotter

B.

hottest

C.

more hot

D.

hot

Chi tiết

Câu 23

You can enjoy a………………….outdoor life.

A.

wonderful (2)

B.

both (1) and (2) are correct

C.

colorful

D.

health (1)

Chi tiết

Câu 24

However, video can be very…………………..

A.

useful

B.

familiar

C.

different

D.

comfortable

Chi tiết

Câu 25

I don’t understand. Please speak a little more…………………..

A.

slower

B.

slowlier

C.

 slow

D.

 slowly

Chi tiết

Câu 26

 I’d like to, but I can’t. I have………………….homework.

A.

some

B.

any

C.

a

D.

many

Chi tiết

Câu 27

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

bar

B.

care

C.

dare

D.

share

Chi tiết

Câu 28

................my advice and you will be healthy.

A.

 Get

B.

Have

C.

Do

D.

Follow

Chi tiết

Câu 29

You can learn a foreign …………………..at home with the help of a video cassette recorder.

A.

skill

B.

speech

C.

subject

D.

language

Chi tiết

Câu 30

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

but

B.

cut

C.

 busy

D.

 sun

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam