Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Unit 10. Health and hygienceand away

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 25/07/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

 I’m glad to hear you all are………

A.

 All a, b, c

B.

well

C.

alright

D.

fine

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

forced

B.

 worked

C.

wanted

D.

stopped

Đáp án và lời giải    

Câu 3

You're right I'll come and ask her.......................my tooth.

A.

 to get

B.

to take

C.

to pull

D.

to fix

Đáp án và lời giải    

Câu 4

We hope…………………you in Ha Noi soon.

A.

visit

B.

visiting

C.

to visit

D.

of visiting

Đáp án và lời giải    

Câu 5

It's very kind from you to invite me to the party.

A.

It's

B.

to

C.

to invite

D.

from

Đáp án và lời giải    

Câu 6

I'm thirsty. Let's go somewhere………………..a drink.

A.

for

B.

to

C.

 with

D.

of

Đáp án và lời giải    

Câu 7

....................do you brush your teeth a day, Minh? Twice

A.

How often

B.

How

C.

What

D.

When

Đáp án và lời giải    

Câu 8

..............are you scared of seeing the dentist? I am afraid of the drill.

A.

 When

B.

Why

C.

How

D.

What

Đáp án và lời giải    

Câu 9

What's the………………..with you, Mary? You look worried.

A.

problem

B.

matter

C.

question

D.

thing

Đáp án và lời giải    

Câu 10

l'm sorry for not to write to you regularly.

A.

 to you

B.

 to write

C.

not

D.

sorry

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán