Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề ôn thi số 1 THPT quốc gia năm 2016 - Môn Vật Lý

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhât 07/06/2016
90 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L = 2 mH và tụ điện C = 8 pF. Lấy p2 = 10. Thời gian ngắn nhất từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc năng lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là

A.

\({10^{-6} \over 15 } s\)

B.

\({10^{-7} }s\)

C.

\({10^{-6} \over 75 } s\)

D.

\(2. {10^{-7} } s\)

Chi tiết

Câu 2

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ điện C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong bộ tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. So với hiệu điện thế U0 lúc đầu của cuộn cảm thì hiệu điện thế cực đại hai đầu cuộn cảm sau khi một tụ bị đánh thủng sẽ bằng

A.

\({2 \over 3}U_0\)

B.

\({1 \over \sqrt{ 3}}U_0\)

C.

\({2 \over \sqrt{ 3}}U_0\)

D.

\({1 \over 3}U_0\)

Chi tiết

Câu 3

Điều nào sau đây là sai khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian?

A.

Đường sức điện trường do từ trường biến thiên sinh ra là các đường cong kín.

B.

Từ trường biến thiên càng nhanh thì điện trường sinh ra có tần số càng lớn.

C.

Khi từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường biến thiên và ngược lại.

D.

Chỉ cần có điện trường biến thiên sẽ sinh ra sóng điện từ.

Chi tiết

Câu 4

Một sợi dây đàn hồi dài 2,4 m, căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 8 bụng sóng. Biên độ bụng sóng là 4 mm. Gọi A và B là hai điểm trên dây cách nhau 20 cm. Biên độ của hai điểm A và B hơn kém nhau một lượng lớn nhất bằng:  

A.

2\(\sqrt{3}\) mm

B.

3 mm

C.

2\(\sqrt{2}\) mm

D.

4 mm.

Chi tiết

Câu 5

Điều nào sau đây là sai khi nói về tia\(\gamma\)?

A.

Khi đi trong không khí, tiag làm ion hoá chất khí và mất dần năng lượng.

B.

Tia \(\gamma\)không bị lệch trong điện trường và từ trường.

C.

Tia \(\gamma\) phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.

D.

Tia \(\gamma\) là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia Rơnghen.

Chi tiết

Câu 6

Một con lắc lò xo được treo trên trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T = 0,4 s và biên độ A = 5 cm. Vừa lúc quả cầu con lắc đang đi qua vị trí lò xo không bến dạng theo chiều từ trên xuống thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a = 5 m/s2. Lấy π2 = 10. Biên độ dao động của con lắc lò xo lúc này là:

A.

5\( \sqrt{3}\) cm

B.

7 cm

C.

\(3 \sqrt{5}\)

D.

5 cm

Chi tiết

Câu 7

Đoạn mạch điện gồm 3 phần tử R, L, C nối tiếp mắc vào mạng điện tần số ω1 thì cảm kháng là ZL1 và dung kháng ZC1. Nếu mắc đoạn mạch vào mạng điện có tần số ω2 thì trong mạch xảy ra cộng hưởng. Hệ thức đúng là: 

A.

\(\omega_1 = \omega_2 {Z_{C1} \over Z_{L1} }\)

B.

\(\omega_1 = \omega_2 \sqrt{{Z_{C1} \over Z_{L1} }}\)

C.

\(\omega_1 = \omega_2 \sqrt{{Z_{L1} \over Z_{C1} }}\)

D.

\(\omega_1 = \omega_2 {{Z_{L1} \over Z_{C1} }}\)

Chi tiết

Câu 8

Một mẫu chất phóng xạ có chu kì bán rã T. Ở các thời điểm t1 và t2 (với t2> t1) kể từ thời điểm ban đầu thì độ phóng xạ của mẫu chất tương ứng là H1 và H2. Số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian từ thời điểm t1 đến thời điểm tbằng

A.

\((H_1 - H_2) T \over ln 2\)

B.

\(H_1 + H_2 \over 2 (t_2 - t_1)\)

C.

\((H_1 + H_2) T \over ln2\)

D.

\((H_1 - H_2) ln2 \over T\)

Chi tiết

Câu 9

Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đang có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là \(U_0 \over 2\)thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng

A.

\({U_0 \over 2 } \sqrt{3L \over C}\)

B.

\({U_0 \over 2 } \sqrt{3C \over L}\)

C.

\({U_0 \over 2 } \sqrt{5C \over L}\)

D.

\({U_0 \over 2 } \sqrt{5L \over C}\)

Chi tiết

Câu 10

Chiếu bức xạ có tần số f vào một kim loại có công thoát A gây ra hiện tượng quang điện. Giả sử một êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng một phần năng lượng làm công thoát, phần còn lại biến thành động năng K của nó. Nếu tần số của bức xạ chiếu tới là 2f thì động năng của êlectron quang điện đó là

A.

K – A.

B.

K + A.

C.

2K – A.

D.

2K + A.

Chi tiết

Câu 11

Một hạt có khối lượng nghỉ mo chuyển động với tốc độ v = \({\sqrt{8} \over 3} C\), với c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Tỉ số giữa động năng và năng lượng nghỉ của hạt là:

A.

2

B.

1

C.

0,5

D.

\( \sqrt{3} \over 2\)

Chi tiết

Câu 12

Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025 m2, gồm 200 vòng dây quay đều với tốc độ 20 vòng/s quanh một trục cố định trong một từ trường đều. Biết trục quay là trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung và vuông góc với phương của từ trường. Suất điện động hiệu dụng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng 222 V. Cảm ứng từ có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất sau đây ?

A.

0,50 T.

B.

0,45 T.

C.

0,60 T.

D.

0,40 T.

Chi tiết

Câu 13

Khi cho dòng điện không đổi qua cuộn sơ cấp của máy biến áp thì trong mạch kín của cuộn thứ cấp

A.

Có dòng điện xoay chiều chạy qua

B.

Không có dòng điện chạy qua

C.

Có dòng điện không đổi chạy qua

D.

Có dòng điện một chiều chạy qua.

Chi tiết

Câu 14

Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao. Biết điện áp dây là 381 V, cường độ dòng điện chạy trên dây Id = 20 A và hệ số công suất mỗi cuộn dây trong động cơ là 0,80. Công suất tiêu thụ của động cơ là

A.

3520 W

B.

6080 W

C.

18240 W

D.

10560 W

Chi tiết

Câu 15

Hai nguồn kết hợp A và B dao động ngược pha nhau, cách nhau một đoạn 7 cm dao động với tần số 40 Hz, tốc độ truyền sóng là 0,6 m/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là

A.

10

B.

11

C.

8

D.

9

Chi tiết

Câu 16

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa, lò xo có độ cứng 100N/m, vật nặng có khối lượng 400 g. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng, lấy g = 10 m/s2 và π2 = 10 . Gọi Q là đầu cố định của lò xo. Khi lực tác dụng của lò xo lên Q bằng 0, tốc độ của vật \(|v| = { \sqrt{ 3} \over 2 }v_{max}\). Thời gian ngắn nhất để vật đi hết quãng đường \(8 \sqrt{2}\) cm là.

A.

0,6 s.

B.

0,4 s.

C.

0,1 s.

D.

0,2 s.

Chi tiết

Câu 17

Pôlôni \(^{210}_{84}Po\) phóng xạ a và biến đổi thành chì Pb. Biết khối lượng các hạt nhân Po; a; Pb lần lượt là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u và 1 uc2 = 931,5 MeV. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân pôlôni phân rã gần giá trị nào nhất sau đây ?

A.

59,20 MeV

B.

2,96 MeV

C.

29,60 MeV

D.

5,92 MeV

Chi tiết

Câu 18

Tai ta cảm nhận được âm thanh khác biệt của các nốt nhạc Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si khi chúng phát ra từ một nhạc cụ nhất định là do các âm thanh này có

A.

Âm sắc khác nhau.

B.

Tần số âm khác nhau

C.

Biên độ âm khác nhau

D.

Cường độ âm khác nhau

Chi tiết

Câu 19

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc: bức xạ λ1=560 nm và bức xạ màu đỏ có bước sóng λ22 nằm trong khoảng từ 650 nm đến 730 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ. Giá trị của λ2 là.

A.

650 nm

B.

700 nm

C.

670 nm

D.

720 nm

Chi tiết

Câu 20

Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần r mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 80\(\Omega\) thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại và tổng trở của đoạn mạch AB chia hết cho 40. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB:     

A.

\(1 \over 4\)

B.

\(4 \over 5\)

C.

\( \sqrt{3} \over 4\)

D.

\({3} \over 4\)

Chi tiết

Câu 21

Trong mạch dao động LC lí tưởng, đại lượng không phụ thuộc vào thời gian là

 

A.

Cường độ dòng điện trong mạch

B.

Điện tích trên một bản tụ

C.

Năng lượng điện từ

D.

Năng lượng từ và năng lượng điện

Chi tiết

Câu 22

Một đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi. Khi điều chỉnh để điện dung của tụ điện có giá trị C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng U, cường độ dòng điện trong mạch khi đó có biểu thức \(i_1 = 2\sqrt{6} cos (100\pi t + { \pi \over 4}) (A)\). Khi điều chỉnh để điện dung của tụ điện có giá trị C = C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức là

A.

\(i_2 = 2\sqrt{2} cos (100\pi t + { \pi \over 3}) \)

B.

\(i_2 = 2\sqrt{3} cos (100\pi t + { \pi \over 3}) (A)\)

C.

\(i_2= 2\sqrt{3} cos (100\pi t + { 5\pi \over 12}) (A)\)

D.

\(i_2 = 2\sqrt{2} cos (100\pi t + { 5\pi \over 12}) (A)\)

Chi tiết

Câu 23

Câu trả lời nào sau đây là không đúng ?  Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha, khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào động cơ có

A.

Hướng quay đều

B.

Tần số quay bằng tần số dòng điện

C.

Phương không đổi

D.

Độ lớn không đổi

Chi tiết

Câu 24

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Lúc t = 0 vật cách vị trí cân bằng \( \sqrt{2} \) cm, gia tốc bằng -\(-100 \sqrt{2} \pi ^2 cm/s^2\) và vận tốc bằng \(-10 \sqrt 2 \pi\) cm/s. Phương trình dao động  của vật là

A.

\(x = 2 cos ( 10\pi t + {3 \pi \over 4})\) cm

B.

\(x = 2 cos ( 10\pi t - { \pi \over 4})\) cm

C.

\(x = 2 \sqrt{2} cos ( 10\pi t + { \pi \over 4})\) cm

D.

\(x = 2 cos ( 10\pi t + { \pi \over 4})\)

Chi tiết

Câu 25

Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s, biên độ 10 cm. Khi cách vị trí biên 4 cm, tốc độ của vật bằng

A.

20,08 cm/s.

B.

18,84 cm/s

C.

5,12 cm/s

D.

12,56 cm/s

Chi tiết

Câu 26

Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại vmax. Tần số góc của vật dao động là

A.

\({V_{max} \over \pi A}\)

B.

\({V_{max} \over 2\pi A}\)

C.

\({V_{max} \over A}\)

D.

\({V_{max} \over 2A}\)

Chi tiết

Câu 27

Năng lượng của nguyên tử hiđrô khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n được xác định bởi công thức:  \(E_n = -{ 13,6 \over n^2} (eV)\). Nếu nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích ứng với mức năng lượng N thì số bức xạ nó có thể phát ra và bước sóng dài nhất của các bức xạ đó lần lượt là

A.

6 bức xạ; 0,1879 μm

B.

6 bức xạ; 1,8789 μm

C.

1 bức xạ; 0,09743 μm

D.

3 bức xạ; 0,6576 μm

Chi tiết

Câu 28

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 10 g mang điện tích q = + 5.10-6C, được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy  g = 10 m/s2, π = 3,14. Chu kì dao động của con lắc là

A.

1,40 s.

B.

1,99 s.

C.

1,15 s.

D.

0,58 s.

Chi tiết

Câu 29

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 0,8 mm, bước sóng dùng trong thí nghiệm λ = 0,4 μm. Gọi H là chân đường cao hạ từ S1 tới màn quan sát. Lúc đầu H là một vân tối giao thoa, dịch màn ra xa dần thì chỉ có 2 lần H là vân sáng giao thoa. Khi dịch chuyển màn như trên, khoảng cách giữa 2 vị trí của màn để H là vân sáng giao thoa lần đầu và H là vân tối giao thoa lần cuối là

A.

1,6 m.

B.

0,4 m.  

C.

0,32 m.

D.

1,2 m.

Chi tiết

Câu 30

Sự phát quang ứng với sự phát sáng của.

A.

Dây tóc bóng đèn nóng sáng

B.

Bóng đèn ống

C.

Tia lửa điện

D.

Hồ quang điện

Chi tiết

Câu 31

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2, lò xo có độ cứng k = 50 N/m. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo vật lần lượt là 4N và 2N. Vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là:  

A.

\(50 \sqrt{5}\) cm/s.

B.

\(40 \sqrt{5}\) cm/s.

C.

\(30 \sqrt{5}\) cm/s

D.

\(60 \sqrt{5}\)cm/s

Chi tiết

Câu 32

Tia X có bước sóng 0,25 nm, so với tia tử ngoại bước sóng l thì có tần số cao gấp 1200 lần. Bước sóng của tia tử ngoại là:     

A.

\(\lambda = 0,3 \mu m\)

B.

0,3 nm

C.

\(\lambda = 0,15 \mu m\)

D.

0,15 nm.

Chi tiết

Câu 33

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

A.

Có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.

B.

Cùng tần số, cùng phương.

C.

Cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

D.

Cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian

Chi tiết

Câu 34

Một nguồn sáng có công suất 2 W phát ra chùm sóng ánh sáng có bước sóng 0,597 µm tỏa ra đều theo mọi hướng. Một người đứng từ xa quan sát nguồn sáng. Biết rằng con ngươi mắt có đường kính khoảng 4 mm và mắt còn thấy nguồn sáng khi có ít nhất 80 photon phát ra từ nguồn này lọt vào con ngươi trong mỗi giây. Bỏ qua sự hấp thụ ánh sáng của khí quyển. Khoảng cách xa nhất mà người này còn trông thấy được nguồn sáng là

A.

274.103 m.

B.

8.103 m.

C.

2,74.10-2 m

D.

8.104 m.

Chi tiết

Câu 35

Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là phần cảm, cần phát ra dòng điện có tần số không đổi 60 Hz để duy trì hoạt động của một thiết bị kỹ thuật. Nếu thay rôto của máy phát điện bằng một rôto khác có ít hơn hai cặp cực thì số vòng quay của rôto trong một giờ phải thay đổi đi 18000 vòng. Số cặp cực của rôto lúc đầu là :

A.

5

B.

4

C.

6

D.

10

Chi tiết

Câu 36

Một vật dao động theo phương trình \(x = 20 cos ( {5 \pi t \over 3 } - {\pi \over 6 } )\) (cm; s). Kể từ lúc t = 0 đến lúc vật qua li độ - 10 cm theo chiều âm lần thứ 2014 thì lực kéo về sinh công âm trong khoảng thời gian là

A.

1007,0 s.

B.

1208,0 s.

C.

1207,4 s.

D.

1284,4 s.

Chi tiết

Câu 37

Biết đồng vị urani U235 có thể bị phân hạch theo phản ứng sau \(^1_0n+ ^{ 235}_{{92}}U \rightarrow ^{139}_ {{53}}I + ^{{94}}_{{39}}Y + 3 ^1_0n\) Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng: mU = 234,99332u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; mY = 93,89014u; 1uc2 = 931,5 MeV. Nếu có một lượng hạt nhân U235 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 1010 hạt U235 phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân nơtrôn (số nơtron được giải phóng sau mỗi phân hạch đến kích thích các hạt nhân urani khác tạo nên phân hạch mới) là k = 2. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng toả ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban đầu) là:

A.

175,85 MeV

B.

11,08.1012MeV

C.

5,45.1013MeV

D.

8,79.1012MeV

Chi tiết

Câu 38

Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm cuộn dây thuần cảm nối tiếp với tụ điện theo thứ tự đó, đoạn mạch MB chỉ có điện trở thuần R. Điện áp đặt vào AB có biểu thức \(u = 80\sqrt{2} cos 100\pi t (V)\) hệ số công suất của mạch AB là  \(\sqrt{2} \over 2\). Khi điện áp tức thời giữa hai điểm A và M là 48 V thì điện áp tức thời giữa hai điểm M và B có độ lớn là:

A.

64 V.

B.

102,5 V.

C.

48 V.

D.

56 V.

Chi tiết

Câu 39

Một nguồn âm điểm đặt tại O phát sóng âm đẳng hướng ra môi trường không hấp thụ âm. Tại điểm M cách O một khoảng d có mức cướng độ âm là 40 dB.Tại điểm N cách O một đoạn d + 36 m thì mức cường độ âm là 20 dB. Giá trị của d bằng:  

A.

3,6 m.

B.

18 m.

C.

4 m.     

D.

36 m.

Chi tiết

Câu 40

Đặt một điện áp xoay chiều có tần số f  thay đổi vào hai đầu đoạn mạch R, L, C theo thứ tự mắc nối tiếp thì thấy, khi tần số f1 = 40 Hz hoặc f2 = 90 Hz thì điện áp hiệu dụng đặt vào điện trở R như nhau. Để xảy ra cộng hưởng trong mạch thì tần số phải bằng :

A.

3600 Hz

B.

65 Hz

C.

130 Hz

D.

60 Hz

Chi tiết

Câu 41

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 45 cm, khối lượng vật nặng  là m = 100 g. Con lắc dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng, lực căng dây treo bằng 3 N. Tốc độ của vật nặng khi nó đi qua vị trí này là:

A.

3 m/s.

B.

\(3 \sqrt{ 2}\)m/s

C.

\(3 \sqrt{ 3}\) m/s

D.

2 m/s.

Chi tiết

Câu 42

Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu O dao động điều hòa với phương trình \(u_0 = 10 cos 2 \pi ft (mm)\)(mm).  Vận tốc truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét điểm N trên dây cách O là 28 cm, điểm này dao động lệch pha với O là \(\Delta \varphi = ( 2k + 1) {\pi \over 2}\), (k = 0, \(\pm\)1, \(\pm\)2, .. ). Biết tần số f có giá trị từ 23 Hz đến 26 Hz. Bước sóng của sóng trên dây là

A.

24 cm

B.

16 cm

C.

12 cm

D.

8 cm

Chi tiết

Câu 43

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 120 V, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có điện trở thuần R = 26 Ω; đoạn mạch MB gồm tụ điện và cuộn dây không thuần cảm có điện trở thuần r = 4 Ω. Thay đổi tần số dòng điện đến khi điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB cực tiểu. Giá trị cực tiểu đó bằng:  

A.

60 V

B.

24 V

C.

16 V

D.

32 V

Chi tiết

Câu 44

Một vật đang dao động điều hòa. Tại vị trí động năng bằng hai lần thế năng, gia tốc của vật có độ lớn a. Tại vị trí mà thế năng bằng hai lần động năng thì gia tốc của vật có độ lớn bằng:

A.

\(\sqrt{2}a\)

B.

\({\sqrt{3} \over 3}a\)

C.

\({\sqrt{2 \over3} }a\)

D.

\(\sqrt{3}a\)

Chi tiết

Câu 45

Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là H. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây. Nếu công suất truyền tải giảm k lần so với ban đầu và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là

A.

1 – (1 – H)k.

B.

\(1 - { 1 - H \over K}\)

C.

1 – (1 – H)k2

D.

\(1 - { 1 - H \over K^2}\)

Chi tiết

Câu 46

Đặt điện áp u = U0cos(\(\omega\)t + \(\varphi\)) (U0 và j không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mặt bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì giá trị của L bằng

A.

\(2L_1L_2 \over L_1+ L_2 \)

B.

\(L_1L_2 \over L_1+ L_2 \)

C.

\({1 \over 2} (L_1+ L_2) \)

D.

\(2 (L_1+ L_2) \)

Chi tiết

Câu 47

Giả thiết một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là\(\lambda\)= 5.10-8s-1. Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ đó giảm đi e lần (với lne = 1) là: 

A.

2.107s

B.

5.108s

C.

2.108s

D.

5.107s

Chi tiết

Câu 48

Khi một phôtôn đi từ không khí vào nước thì năng lượng của nó

A.

Giảm, vì vận tốc ánh sáng ở trong nước giảm so với không khí

B.

Tăng, vì\(\varepsilon = {hc \over \lambda}\) mà bước sóng\(\lambda\) lại giảm

C.

Giảm, vì một phần năng lượng của nó truyền cho nước.

D.

Không đổi, vì\(\varepsilon = hf\)mà tần số f lại không đổi

Chi tiết

Câu 49

Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 8.10-4 H và tụ điện có điện dung C = 4 nF. Vì cuộn dây có điện trở thuần nên để duy trì dao động của mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12V, người ta phải cung cấp cho mạch một công suất P = 0,9 mW. Điện trở của cuộn dây có giá trị

A.

1,25 Ω.

B.

2,5 Ω

C.

10 Ω.

D.

5 Ω.

Chi tiết

Câu 50

Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Y-âng và phát ra đồng thời hai bức xạ  đơn sắc có khoảng vân giao thoa \(i_1 = 0,3\) cm và \(i_2\)chưa biết. Trên màn quan sát và trong một khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn đếm được 17 vân sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Biết hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. Khoảng vân \(i_2\) là:    

A.

0,6 cm.

B.

0,24 cm.

C.

0,36 cm

D.

0,48 cm

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam